Lietuvoje į populiariausiųjų sąrašus kopia naujos specialybės

Birželio 16 d., trečiadienis

Didžiausiais prioritetais renkantis specialybę net 7 iš 10 būsimų studentų nurodė jos perspektyvumą. Galimybe įgytas žinias pritaikyti keliose srityse žavėjosi 6 iš 10, o solidi alga vienoje ar kitoje sferoje atrodė svarbi kas antram respondentui. Iki šiol imponavęs specialybės prestižas netenka ankstesnės svarbos, - jis rūpėjo vos 3 iš 10 apklaustųjų.

Visuomenės sveikatos specialisto profesijos populiarumui turėjo įtakos spartus jos įvaizdžio stiprėjimas Vakarų Europoje. Ši specialybė atitinka didžiuosius abiturientų lūkesčius – įgytas žinias studentai gali pritaikyti tiek administruodami nacionalinę sveikatos sistemą, tiek ir dirbdami sporto bei sveikatingumo klubuose, visuomenės sveikatos centruose, žiniasklaidoje ar kitose sferose.

Apie visuomenės sveikatos specialistų svarbą darbo rinkoje bei įspūdingo šios profesijos populiarėjimo priežastis pasakojo Kauno medicinos universiteto (KMU) Visuomenės sveikatos fakulteto dekanė, profesorė Ramunė Kalėdienė.

“Manau, kad didelę įtaką tam turėjo pasikeitusi pačios specialybės samprata. Šiandien ne visi žino apie itin platų šios specialybės panaudojimą praktikoje. Mūsų fakulteto absolventai dirba sparčiai augančiame sporto ir sveikatingumo klubų sektoriuje, visuomenės sveikatos centruose, siekia karjeros aukštumų valstybinėse įstaigose. Neretai vos baigusieji studijas užima itin aukštus postus, mat mūsų fakultetas, nors ir jauniausias KMU, buvo įkurtas atsižvelgiant į šiuolaikinį sveikatos mokslų progresą bei remiantis Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijomis. Gruodžio mėnesį KMU Visuomenės sveikatos fakulteto programas itin palankiai įvertino Europos regiono visuomenės sveikatos mokyklų asociacijos ekspertai”, - sakė dekanė.

Visuomenės sveikatos fakultetas vienintelis Lietuvoje yra visateisis Europos regiono visuomenės sveikatos mokyklų asociacijos (ASPHER) tikrasis narys, jo studijų programos koordinuojamos su Europos sąjungos šalių programomis. Čia kaupiamos žinios apie Lietuvos gyventojų sveikatą, jos stiprinimo galimybes, sveikatos programų kūrimą bei įgyvendinimą ir sveikatos politikos formavimo principus.

R.Kalėdienė įsitikinusi, kad Lietuvoje visuomenės sveikatos sritis vis dar nepakankami įvertinta. “Esu tikra, kad apie šią sritį vis dar kalbama per mažai. Lietuvos darbo rinka perpildyta baigusių vadinamas prestižines specialybes – ekonomiką, vadybą, teisę. Tačiau tokiai mažai šaliai juk nereikia tiek teisininkų, kiek jų paruošiama, tuo tarpu visuomenės sveikatos srityje dirbančios pasaulinės kompanijos susiduria su kvalifikuotų darbuotojų stoka. Jaunimui visuomenės sveikatos specialybė klaidingai asocijuojasi su baltais chalatais  alinančiu darbu ligoninėje, problemomis susirandant darbo vietą. Vienok pernykštės apklausos duomenimis, beveik du trečdaliai dirbančiųjų visuomenės sveikatos srityje dirbamu darbu bei užimamomis pareigomis yra patenkinti arba labai patenkinti. Be to, Lietuvoje ši sritis dar tik žengia pirmuosius žingsnius, todėl ji būtinai augs ir stiprės”, - kalbėjo profesorė.

Visi KMU parengti visuomenės sveikatos specialistai magistrai sėkmingai įsidarbino pagal savo specialybę. Net 70,4 proc.  bakalaurų įsidarbino iš karto baigę studijas. Toliau studijas magistrantūroje tęsia 81,6 proc. absolventų, o magistrai įsidarbina beveik 100 proc.
Šiuo metu Kauno medicinos universiteto Visuomenės sveikatos fakultetas yra didžiausia institucija Lietuvoje, rengianti naujos kartos visuomenės sveikatos specialistus. Fakultetas yra Baltijos šalių Tarptautinės visuomenės sveikatos mokyklos veiklos koordinacinis centras, daugelio tarptautinių mokslo bei mokymo programų koordinatorius ar dalyvis.


Jūratė Vaidelienė
KMUK atstovė spaudai
KMU Spaudos ir leidybos centro direktorės pavaduotoja
El.paštas jurate.vaideliene@kmu.lt
Tel. (8 37) 32 65 81
Mob.tel. (8 698) 84 493

Spausdinti Spausdinti

« Atgal