Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba

www.vaspvt.gov.lt

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VASPVT) užtikrina, kad būtų sudarytos sąlygos teikti saugias ir kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kad būtų naudojami tik tie medicinos prietaisai, kurie atitinka būtinuosius saugos reikalavimus.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams privalo teikti tik tinkamai tam pasirengę specialistai, kurių kvalifikacija atitinka Lietuvos (kartu Europos Sąjungos) reikalavimus. Mediko kvalifikaciją ir jos tobulinimą rodo jo turima galiojanti atitinkamos specialybės praktikos licencija (tam tikrais atvejais ir atitinkamų paslaugų sertifikatas). Akreditavimo tarnyba organizuoja tokių licencijų ir sertifikatų išdavimą.

Medicinos paslaugos turi būti teikiamos saugioje ir kokybės reikalavimus atitinkančioje aplinkoje. Kitaip sakant, kiekviena įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas (nesvarbu, ar ji privati, valstybės ar savivaldybių), turi būti tam visapusiškai pasirengusi. Jos patalpos turi būti tinkamai įrengtos, čia privalo dirbti tik licencijas ir sertifikatus turintys sveikatos priežiūros specialistai, turi būti paslaugoms teikti būtini ir saugos reikalavimus atitinkantys medicinos prietaisai ir kt.

VASPVT įvertina, kaip paraiškas pateikusios įstaigos atitinka reikalavimus, ir išduoda įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijas (laboratorijoms – atestavimo pažymėjimus). Šie dokumentai suteikia teisę įstaigai teikti konkrečias licencijoje (atestavimo pažymėjime) nurodytas paslaugas.

Pacientų, vartotojų ir kitų asmenų saugai, susijusiai su medicinos prietaisais, užtikrinti VASPVT organizuoja bei koordinuoja į Lietuvos rinką teikiamų (įvežamų iš užsienio ir gaminamų mūsų šalyje) medicinos prietaisų atitikties vertinimą. Taip pat prižiūri medicinos prietaisų rinką, imasi priemonių, kad iš jos būtų išimti nesaugūs medicinos prietaisai, informuoja apie juos visuomenę.

Tai tik dalis darbų, atliekamų VASPVT. Šios įstaigos darbuotojai rengia ir derina sveikatos priežiūros veiklą reglamentuojančių normatyvinių dokumentų projektus, registruoja medicinos normas, koordinuoja standartizacijos ir metrologijos darbus asmens sveikatos priežiūros srityje, tvarko ir administruoja Gydytojų medicinos praktikos, Slaugytojų ir burnos priežiūros specialistų, Valstybinį sveikatos priežiūros įstaigų registrą, Medicinos gaminių registrą. 

Ypač daug dėmesio VASPVT skiria pasirengimui narystei Europos Sąjungoje. Tarnybos specialistai dalyvauja derinant Europos Sąjungos direktyvų vertimus, jų nuostatoms perkelti į mūsų šalies teisės aktus rengia naujų teisės aktų projektus, organizuoja seminarus ir konsultuoja Lietuvos medicinos prietaisų gamintojus. VASPVT sudaro sąlygas Lietuvos medicinos prietaisų gamintojams įvertinti gaminamų medicinos prietaisų saugą, patikrinti rinkoje esančius medicinos prietaisus.

Daugiau informacijos:
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba
Tel. (8 5) 261 51 77
Faks. (8 5) 212 73 10
El. p. vaspvt@vaspvt.gov.lt,
interneto svetainės adresas www.vaspvt.gov.lt

Spausdinti Spausdinti