Higienos normos

Dėl Valstybinės šeimos sveikatos 2008-2010 metų programos patvirtinimo

Dokumento tipas: Įsakymas
Dokumento numeris: V-513
Dokumento data: 2008-05-29
Priėmusios įstaigos pavadinimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Galiojimo laikotarpis: -
Nuorodos į Word formato dokumentą ir priedus: Word dokumentas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL VALSTYBINĖS ŠEIMOS SVEIKATOS 2008–2010 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2008 m. gegužės 29 d.Nr. V-513

Vilnius

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                   RIMVYDASTURČINSKAS

____________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2008 m. gegužės 29 d.

įsakymu Nr. V-513

VALSTYBINĖ ŠEIMOS SVEIKATOS2008–2010 METŲ PROGRAMA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

II. SITUACIJOS ANALIZĖ

III. PROGRAMOS RYŠYS SU KITOMISLIETUVOJE VYKDOMOMIS SVEIKATOS PROGRAMOMIS

IR STRATEGIJOMIS

 

IV. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

V. VERTINIMO KRITERIJAI

 

VI. LAUKIAMI REZULTATAI

VII. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS IRKOORDINAVIMAS

 

_____________

 

Spausdinti Spausdinti

« Atgal