Higienos normos

Dėl Pirminės sveikatos priežiūros plėtros koncepcijos patvirtinimo

Dokumento tipas: Įsakymas
Dokumento numeris: V-717
Dokumento data: 2007-09-05
Priėmusios įstaigos pavadinimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Galiojimo laikotarpis: -
Nuorodos į Word formato dokumentą ir priedus: Word dokumentas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOSRESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A KY M A S

 

DĖL PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROSPLĖTROS KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO

 

2007 m. rugsėjo 5 d. Nr. V-717

Vilnius

SVEIKATOSAPSAUGOS MINISTRAS                                              RIMVYDASTURČINSKAS

______________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2007 m. rugsėjo 5 d.

įsakymu Nr. V-717

Pirminėssveikatos priežiūros plėtros koncepcija

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

II.SITUACIJOS ANALIZĖ

III.PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PLĖTROS KONCEPCIJOS TIKSLAI ir UŽDAVINIAI

IV.PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKĖJAI

V.PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VERTINIMO KRITERIJAI

 

VI.KONCEPCIJOS ĮGYVENDINIMAS

 

______________

PATVIRTINTA

LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugsėjo 5 d. įsakymu

Nr.V-717

PIRMINĖSSVEIKATOS PRIEŽIŪROS PLĖTROS KONCEPCIJOS

2007–2008M. ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

 

Spausdinti Spausdinti

« Atgal