Ministro įsakymai

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. A1-186/V-694 "Dėl Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

Dokumento tipas: Įsakymas
Dokumento numeris: A1-171/V-500
Dokumento data: 2008-05-28
Priėmusios įstaigos pavadinimas: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Galiojimo laikotarpis: Įsigalioja - 2008-07-01
Nuorodos į Word formato dokumentą ir priedus: Word dokumentas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

LIETUVOSRESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

IRLIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮS A K Y M A S

 

DĖLLIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOSRESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 m. LAPKRIČIO 27 d. ĮSAKYMO Nr. A1-186/V-694 „DĖL ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBŲ PAVYZDINIŲNUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2008 m. gegužės 28 d.Nr. A1-171/V-500

Vilnius

Socialinėsapsaugos ir darbo ministrė             Vilija Blinkevičiūtė

 

Sveikatosapsaugos ministras                            Rimvydas Turčinskas

____________


 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinėsapsaugos

ir darbo ministro ir LietuvosRespublikos

sveikatos apsaugos ministro 2003 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. A1-186/V-694

(Lietuvos Respublikos socialinėsapsaugos

ir darbo ministro ir LietuvosRespublikos

sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. A1-171/V-500 redakcija)

ĮMONIŲDARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBŲ PAVYZDINIAI NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

II. ĮMONĖS TARNYBOS STEIGIMO TVARKA

III. ĮMONĖS TARNYBOS FUNKCIJOS

IV. ĮMONĖS TARNYBOS SPECIALISTŲ TEISĖS IR PAREIGOS

V. BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ĮMONĖS TARNYBOSSPECIALISTAMS

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

_____________

 

Spausdinti Spausdinti

« Atgal