Ministro įsakymai

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 "Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" pakeitimo

Dokumento tipas: Įsakymas
Dokumento numeris: V-973
Dokumento data: 2008-10-10
Priėmusios įstaigos pavadinimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Galiojimo laikotarpis: Įsigalioja - 2008-10-22
Nuorodos į Word formato dokumentą ir priedus: Word dokumentas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOSRESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į SA K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. GEGUŽĖS 31 D. ĮSAKYMO NR. 301 „DĖL PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROSĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO

 

2008 m. spalio 10 d.Nr. V-973

Vilnius

SVEIKATOSAPSAUGOS MINISTRAS                         GEDIMINAS ČERNIAUSKAS

___________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatosapsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymu

Nr. V-973

7 priedas

 

VAIRUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMO REIKALAVIMŲ IR TVARKOSAPRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

II. SVEIKATOS TIKRINIMO REIKALAVIMAI IR TVARKA

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

___________

 

Spausdinti Spausdinti

« Atgal