Ministro įsakymai

Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo

Dokumento tipas: Įsakymas
Dokumento numeris: 460
Dokumento data: 1994-12-29
Priėmusios įstaigos pavadinimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Galiojimo laikotarpis: Įsigalioja - 1995 01 07
Nuorodos į Word formato dokumentą ir priedus: Word dokumentas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

      LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOSAPSAUGOS MINISTERIJOS

                         Į S A K Y MA S

 

                  1994 m. gruodžio29 d. Nr.460

                             Vilnius

 

          DĖL ILGALAIKIO TURTONUSIDĖVĖJIMO SKAIČIAVIMO

 

     Vykdydamas Lietuvos  Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugsėjo

3 d.  nutarimą Nr.678  bei Finansų ministerijos 1994 11 17 raštu

Nr.80N  duotus   nurodymus "Dėl  ilgalaikio  turto nusidėvėjimo

skaičiavimo":

     1. Tvirtinu  sveikatos priežiūros  biudžetinėms įstaigoms ir

organizacijoms   ilgalaikio    turto  nusidėvėjimo   normatyvus,

nustatytus  vadovaujantis   Ekonomikos ir   Finansų  ministerijų

parengtais   ilgalaikio   turto  nusidėvėjimo   minimaliais   ir

maksimaliais ekonominiais normatyvais (priedas).

     2. Sveikatos  priežiūros įstaigų  ir  organizacijų  vadovams

užtikrinti, kad  skaičiuojantilgalaikio  turto nusidėvėjimą būtų

laikomasi šiuo įsakymu patvirtintų normatyvų ir šių nuostatų:

     2.1. Ilgalaikio  turto nusidėvėjimas  skaičiuojamas už visus

kalendorinius metus,  nepriklausomainuo  to, kokių einamųjų metų

mėnesį tas turtas įsigytas.

     2.2.  Ilgalaikio   turto  nusidėvėjimas  turi  neviršyti  jo

pradinės vertės.

     2.3. Visiškas  ilgalaikio turto nusidėvėjimas nėrapagrindas

jam nurašyti, jei tas turtas dar tinkamas eksploatuoti.

     2.4. Neskaičiuojamas  nusidėvėjimas  šio  ilgalaikio  turto:

pastatų ir  statinių, kurie  yra unikalūs  architektūros ir  meno

paminklai, kabinetų  irlaboratorijų  mokslo ir  mokymo tikslams

naudojamų įrengimų, eksponatų, veikiančių ir neveikiančių modelių

pavyzdžių, maketų  ir  kitų vaizdinių  priemonių,  produktyviųjų

gyvulių, gyvūnijos  pasaulio  eksponatų (zoologijos  soduose  ir

kitose  analogiškose   įstaigose),   nepasiekusių  eksploatavimo

amžiaus daugiamečių sodinių.

     2.5. Ilgalaikiam  turtui, kuriam  įsakymo priede  normatyvai

nenustatyti, taikomi analogiškam turtui patvirtinti normatyvai.

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                      ANTANAS VINKUS

                          ____________

                             Sveikatos apsaugos ministerijos

                              199412 29 įsakymo Nr.460

                             priedas

 

            ILGALAIKIO TURTONUSIDĖVĖJIMO NORMATYVAI

----------------------------------------------+------+-----------

Ilgalaikio turto grupės ir rūšys              |Šifrai|Turto nusi-

                                              |      |dėvėjimo

                                              |      |normatyvai,

                                              |      |procentais

----------------------------------------------+------+-----------

Nematerialusis ilgalaikis turtas

Įstaigos, organizacijos ženklas                   13B      10,0

Informacijos apdorojimo programos ir techninė

dokumentacija                                     D         100,0

Materialusis turtas

 

Pastatai*                                         1

 

Gamybiniai ir negamybiniai pastatai**             100

Vieno, dviejų ir daugiau aukštų pastatai, iš-

skyrus medinius (sienos - blokų, plokščių, mo-

nolitinio betono, plytų; perdengimai - gelž-

betoniniai, metaliniai, mediniai)                 10002    1,2

Mediniai (rąstų, tašų, karkasiniai, skydiniai),

plūkti molio, plaušaplyčių ir kiti vieno,

dviejų ir daugiau aukštų pastatai                10004     2,5

Pastabos: * Kai pagal pastatų konstrukcijas

          jų negalima aiškiaipriskirti ku-

          riai nors grupei, taipriskiriama

          atsižvelgiant įpagrindines laikan-

          čiąsias konstrukcijas

          ** Technologinių įrengimųnusidėvė-

          jimas apskaičiuojamaspagal įrengimų

          nusidėvėjimo normatyvus

Surenkamieji-išardomieji ir kilnojamieji pastatai

Surenkamieji-išardomieji konteinerio tipo pa-

statai, telefono ir kitokios kabinos              10007     10,0

Karkasiniai-blokiniai ir blokiniai pastatai,

bandymo stočių pastatai                           10008     5,0

Kilnojamieji metaliniai ir metaliniai mediniai    10009     10,0

Palapinės-parduotuvės, paviljonai, kavinės,

valgyklos ir kioskai iš metalo konstrukcijų,

stiklaplasčio, presuotų medžio drožlių ir

medžio                                            10011     10,0

Daržovių ir vaisių saugyklos                      10013    4,0

Gyvenamieji pastatai                              101

Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir

daugiau plytų storio, gelžbetonio perdengimai

ir denginiai - gelžbetoniniai ir betoniniai);

monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų

(perdengimai ir denginiai gelžbetoniniai)

pastatai                                         10100     0,8

Pastatai (sienos iki 2,5 plytos storio, blokų,

monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų

perdengimai ir denginiai - gelžbetoniniai,

betoniniai arba mediniai)                         10101    1,0

Tašytų rąstų pastatai                             10103     2,2

Surenkamųjų skydų, moliniai                       10104    3,5

Karkasiniai ir kiti lengvi pastatai               10105     8,0

 

Įrenginiai                                        2

 

Transporto, ryšių ir kitų šakų įrenginiai:        202

Gelžbetoniniai, betoniniai ir mūriniai visų

rūšių ir konstrukcijų tiltai, vamzdžiai

ir latakai                                        20200     1,0

Metaliniai tiltai                                 20201     2,2

Mediniai ir metaliniai tiltai su medinėmis

atramomis                                         20202     5,7

Gamybiniai automobilių keliai, aikštelių danga:

cementbetonio                                     20222     2,5

asfalto, betono                                   20223     4,0

juodosios skaldos                                 20224     6,7

skaldos, žvyro, gruntinė, stabilizuota riša-

mosiomis medžiagomis                              20225     7,5

akmens grindinys                                  20226     10,0

gruntinė skalda su priemaišomis                   20227    12,0

Dyzelinio kuro ir tepalų talpyklos:

metalinės                                         20236     3,2

gelžbetonės                                       20237     2,4

Naftos produktų metalinės talpyklos               20238     5,5

Suskystintų dujų antžeminės ir požeminės

talpyklos                                         20240     4,0

Pėsčiųjų tiltai ir tuneliai                       20270    1,5

Palydovinio ryšio sukamosios antenos              20276     10,0

Palydovinio ryšio antenos                         20278    10,0

Kiti įrengimai                                    203

Gręžtiniai šuliniai:

be filtrų                                         20310     5,0

su filtrais                                       20311     8,0

su filtrais, veikiantys agresyvios ir minerali-

zuotos aplinkos sąlygomis                         20312    15,0

Švaraus vandens rezervuarai:

gelžbetoniniai požeminiai, užpilamieji

plytiniai, įžeminti, metaliniai                   20328    4,0

Vandentiekio bokštai:

metaliniai                                        20329     5,5

plytiniai su metaliniais rezervuarais             20330     3,0

plytiniai ir gelžbetoniniai su gelžbetoniniais

rezervuarais                                      20331     2,2

mediniai                                          20332     12,5

Tvoros:

mūrinės ir metalinės                              20350     2,5

gelžbetoninės                                     20351     4,0

medinės su plytiniais ir gelžbetoniniais stulpais 20352     4,3

kitos                                             20353     7,4

Šiltnamiai ir inspektai:

Įstiklinti ir plėvelės šiltnamiai (karkasas iš

specialaus profilio plieninių konstrukcijų)       20362     4,4

Plėvelės šiltnamiai (karkasas iš medžio

bei metalo konstrukcijų)                          20363    8,0

Palengvinto tipo šiltnamiai ir plėvelės (kar-

kasas medinis) šildomo grunto statiniai           20364     25,0

Inspektai                                         20365     12,0

Parkų ir zoologijos sodų statiniai:

Žalieji tatrai, estrados, šokių aikštelės,

paviljonai ir kt.                                 20366     8,3

Visų rūšių atrakcionai                            20369     12,5

Skulptūros, vazos                                 20370     12,5

Fontanai, baseinai                                20371     3,2

Kiti statiniai: aikštelės, takai, baliustrados,

laiptai, stendai, vitrinos, voljerai, narvai,

pano, paveikslai ir kt.                           20372     5,5

 

Perdavimo įtaisai                                 3

 

Vandentiekio tinklas (su šuliniais, kolonėlėmis

ir kitais įrenginiais):

asbestcementinis, plieninis                       30109    5,5

ketinis                                           30110     2,1

gelžbetoninis                                     30111     4,0

polietileninis                                    30111A    8,0

Agresyvių nutekamųjų vandenų vamzdynai            30120     8,0

Šilumos tinklų plieniniai vamzdynai               30121     5,0

 

Mašinos ir įrengimai                              4

 

Jėgos mašinos ir įrengimai                        40

Šilumos įrengimai                                 400

Katilinių įrengimai ir stacionariniai garo

katilai su pagalbine katilinine įranga            40000     4,5

Katilinė su stacionariniais katilais              40001     5,0

Stacionariniai vandens šildymo katilai            40002     4,0

Gamybinių katilinių 2 Gkal/val. našumo garo

katilai                                           40006     12,0

Elektros varikliai:

galingumo iki 100 kW                              40200     11,0

galingumo daugiau kaip 100 kW                     40201    7,7

Dyzeliniai generatoriai, kurių sukimosi greitis:

iki 500 apsisukimų per minutę                     40202    10,0

daugiau kaip 500 apsisukimų per minutę            40203     8,0

Traktoriai                                        406

Žemės ūkio traktoriai

Bendros paskirties ratiniai traktoriai,

5,0 t klasės:

K-700, K-701 ir jų modifikacijos                  40600    11,1

Bendros paskirties vikšriniai traktoriai,

4,0 t klasės:

T-4, T-4A ir jų modifikacijos                     40601    15,4

Bendros paskirties ratiniai traktoriai,

3,0 t klasės:

T-150K                                            40602     12,0

Bendros paskirties vikšriniai traktoriai,

3,0 t klasės:

DT-75, DT-75M ir modifikacijos, DT-54A, T-74      40603     15,3

DT-175S, T-150                                    40604     11,8

Specialios paskirties vikšriniai traktoriai,

2,0 t klasės:

T-54V, T-70S                                      50605     14,2

Specialios paskirties ratiniai traktoriai,

0,9 t klasės:

T-28X3, T-28X4 ir jų modifikacijos                40606    15,4

Universalūs arimui skirti ratiniai traktoriai,

0,9 t ir 1,4 t klasės:

T-40, T-40M ir jų modifikacijos                   40607    15,4

MTZ-50 ir modifikacijos                           40608     14,2

MTZ-80, Ju MZ-6, Ju MZ-6A, Ju MZ-6K ir

jų modifikacijos                                  40609     11,1

Traktoriai 0,6 t klasės:

T-16M, T-25A ir jų modifikacijos                  40610    15,4

Kiti jėgos įrengimai

Pagalbiniai šilumos mechaniniai įrengimai

(kuro padavimo įrengimai, siurbliai, talpos ir

cheminio vandens valymo įrengimai, boilerinė

įranga su siurbliais, mašinų salės, tiltinis

kranas ir kiti stacionariniai šilumos

mechaniniai jėgos įrengimai)                      40700    5,0

Elektrotechniniai įrengimai ir paskirstymo

įrenginiai (atviro ir uždaro tipo elektro-

techniniai paskirstymo įrenginiai: jungtuvai,

reaktoriai įtvarai, matavimo transformatoriai,

izoliatoriai, paskirstymo įtvarai ir narveliai

su jų aparatūra, keitikliai ir t.t.)              40701     3,7

Visų rūšių elektros lygintuvai, įtampos

stabilizatoriai                                   40708     8,0

Darbo mašinos ir įrengimai                        410

Siurbliai                                         415

Pneumatiniai, sraigtiniai, panardinamieji,

arteziniai, motoriniai siurbliai                  41500    22,2

Smėlio žemsiurbės, bagerinės, šlamo, bitumo

siurbliai ir angliasiurbės, siurbliai

skysčiams perpompuoti                             41501     40,0

Išcentriniai siurbliai, ašiniai, sūkuriniai,

diagonaliniai (kanalizacijos, vandentiekio)       41502     15,4

Vakuuminiai siurbliai ir agregatai jų pagrindu,

vakuuminiai įrenginiai                            41503     13,3

Kameriniai siurbliai                              41504     10,0

Ventiliacinės mašinos ir įrengimai                416

Dalinio išvėdinimo ventiliatoriai                 41604    28,5

Ventiliatoriai, kondicionieriai, oro rinktuvai

ir tepalo bei vandens skirtuvai, šliuziniai ir

kesoniniai aparatai                               41606     12,5

Elektriniai filtrai, rankiniai filtrai, šiluminio

katalizinio priemaišų sudeginimo įrengimai, absor-

beriai lakiesiems tirpikliams gaudyti, dūm-

siurbliai dulkėgaudžiai ir kt.                    41607    11,8

Pakėlimo bei transportavimo mašinos ir įrenginiai

Elektriniai statybiniai bokštiniai krovinių

keltuvai:                                         417

krovininiai bei keleiviniai iki 50 m aukščio      41721     22,2

Dujinio suvirinimo ir pjaustymo elektra

mašinos ir įrengimai                              425

Suvirinimo elektra - maitinimo šaltiniai (kil-

nojamieji agregatai su vidaus degimo varikliais,

generatoriai, keitikliai, transformatoriai)       42500     15,4

Mechanizuoti elektros suvirinimo įrengimai

(automatai ir pusautomačiai), lankinio

suvirinimo, lydomojo ir elektrošlakinio

suvirinimo įrenginiai                             42501     12,5

Poligrafijos pramonės mašinos ir įrengimai        448

Kopijavimo ir operatyvaus dokumentų dauginimo

priemonės                                         44804     15,4

Rašomosios mašinos ir automatai, dokumentų

apdorojimo priemonės                              44811     15,4

Lengvosios pramonės įrengimai                     449

Siuvimo pramonės mašinos

Universalios ir specialios siuvimo mašinos

(pusautomatės ir automatinės); pneumatiniai,

lyginimo, mechaniniai su kojine ir rankine

pavara, drabužių detalių klijavimo aparatai;

garo mašinos                                      44919     11,8

Upių laivyno mašinos ir įrengimai                 455

Savaeigės plokščiadugnės valtys                   45504    7,8

Ryšių įrengimai                                   456

Automatinės komutacijos stotys, zoninio ryšio,

pusautomatikos įrenginiai, rankiniai komutatoriai 45603     5,1

Telefono aparatai, taksofonai, abonentinių

linijų surinkimo aparatūra, žinybų vidaus

ryšio įrenginiai                                  45608     10,0

Priėmimo bei perdavimo stacionarinės radijo

stotys, radijo imtuvai, televizijos ir

videokontroliniai įrenginiai; studijų

mikrofonai, magnetofonai ir kt.                   45617    15,4

Mobilaus telefono ryšio abonentiniai įrenginiai:

nešiojamieji ir automobiliniai                    45619    12,5

stacionariniai ("Altai")                         45620     25,0

Tarpiniai radijo biuro įrenginiai, komutacijų-

paskirstomųjų aparatinių įrenginiai, kontroliniai

koregavimo punktai, kontroliniai agregatai,

stiprintuvai, pultai, siųstuvų, imtuvų,

distancinio valdymo aparatūra ir kt. radijo

stočių įrengimai, studijų magnetofonai,

visų bangų radijo imtuvai                         45623    12,0

Pašto ryšių gamybiniai įrengimai

Pašto apdorojimo mašinos, laiškų rūšiavimo

mašinos ir įrenginiai, štampavimo, markiravimo

ir kt.                                            45626     12,0

Žemės ūkio mašinos ir įrengimai                   457

Bendrosios paskirties plūgai                      45717    12,5

Plantažiniai sodų plūgai                          45719    16,0

Ištisinio įdirbimo kultivatoriai                  45720    15,4

Paviršinio dirvos apdirbimo mašinos:

noraginiai ir lėkštiniai skutikliai, lėkštinės

akėčios                                           45721     15,4

virbalinės, tinklinės, peilinės, spyglinės,

rotacinės, šarnyrinės, spyruoklinės akėčios,

valkės, kombinuotosios ir universalios mašinos

ir padargai                                       45722     18,2

Sodinamosios (bulvių, kombinuotos ir

universalios)                                     45729     12,5

Specialios žemės ūkio paskirties transporto

priemonės (priekabos, puspriekabės, važiuoklės,

savaeigės platformos, kėbulai, vežimėliai)        45738     12,5

Traktorinių žemės ūkio mašinų agregavimo

įtaisai                                           45739     16,6

Pagalbiniai įrengimai, įtaisai ir inventorius

(dirvos dirbimo, sėjos ir sodinimo, priežiūros,

visų kultūrų nuėmimo, pakrovimo bei iškrovimo

ir transportavimo)                                45740     22,2

Pakabinamosios ir prikabinamosios šienapjovės -

taršytuvai: arkliniai, motorizuoti, rankiniai

siloso ir stambiųjų pašarų krautuvai-

smulkintuvai, automatinės girdytuvės, pap-

rastos girdytuvės, kilnojamieji ir stacio-

nariniai pašarų dalytuvai, metalinės

šertuvės, mėšlo valymo ir utilizacijos

transporteriai ir įrengimai                       45744     22,2

Prekybos ir visuomeninio maitinimo

įrengimai                                         458

Šaldymo įrengimai                                 45800     11,8

Šiluminiai įrengimai                              45801     15,4

Daržovių bazių mechaniniai įrengimai,

nepertraukiamo veikimo virintuvai                 45802    18,2

Mėsos, daržovių ir vaisių perdirbimo mašinos

(automatinės ir pusiau automatinės)               45803    16,7

Kiti prekybos technologiniai įrengimai           45804     15,4

Medicinos ir mikrobiologijos pramonės mašinos

Vaistinių įranga ir įrengimai                     460

Specialūs vaistinių baldai (įrengimai)            46009     15,4

Destiliavimo bei sterilizavimo įrengimai          46010     15,4

Mažosios mechanizacijos priemonės, aparatai,

prietaisai                                        46011     16,7

Kitas specialus inventorius                       46012    13,3

Kitos specialios darbo mašinos ir įrengimai       461

Savaeigiai plovimo ir dažymo įtaisai, agregatai

ir mašinos                                        46115     16,7

Kita technologinė įranga                          46120    28,0

Matavimo ir reguliavimo prietaisai ir

įrengimai bei laboratorinė įranga                 470

Stacionarinė kontrolinė matavimo, tikrinimo ir

ryšių bandymo, signalizacijos ir blokavimo

aparatūra                                         47000     8,3

Kilnojamoji kontrolinė matavimo, tikrinimo ir

ryšių bandymo, signalizacijos ir blokavimo

aparatūra                                         47001     16,7

Nepriklausomai veikianti signalizacija            47006     4,0

Kasos bilietų, monetų rūšiavimo ir skaičiavimo

mašinos, bilietų ir monetų keitimo automatai      47012     12,5

Kontroliniai kasos aparatai                       47013     12,5

Laboratoriniai įrengimai, prietaisai ir

aparatai iš stiklo, kvarco ir porceliano

(stacionarinės ir kilnojamosios

laboratorijos)                                    47023     20,8

Matavimo prietaisai, aparatūra, MGA įtaisai,

rentgeno, medicinos diagnostinė aparatūra         47024     12,0

Kontroliniai matavimo ir bandymo, rūšiavimo

įrengimai                                         47026     10,0

Specialiųjų ryšių ir kitų automatizacijos

priemonių dispečerinio valdymo aparatūra          47030     28,5

Radijo ir elektros matavimo prietaisai ir

bendrosios bei specialios paskirties

įrengimai                                         47032     12,5

Temperatūros matavimo ir reguliavimo prietaisai   47037     16,0

Svėrimo įrengimai:

laboratorinės svarstyklės                         47038    15,4

platforminės svarstyklės                          47039    4,0

Specialios kilnojamosios svarstyklės ir

dozatoriai: elektrinės vežimėlių svarstyklės

ir pan., įskaitant automatines, nepertrau-

kiamo ir diskretinio veikimo, elektrines

svarstykles                                       47042     12,0

Žmogaus organų bioelektrinio potencialo

matavimo prietaisai                               47053     12,5

Specialios technologinės svarstyklės              47056     12,0

Visų rūšių sekundomačiai, chronometrai,

chronografai                                      47057     15,0

Bendrosios paskirties klinikinių diagnostinių

sanitarijos ir higienos bakteriologinių

tyrimų pagalbiniai prietaisai ir aparatai         47058     16,0

Gydymo ir narkozės, organų ir organizmo sistemų

funkcijų keitimo prietaisai ir aparatūra          47059     15,4

Užsikimšimo valymo įrenginių automatizacijos

priemonės (siauraeigiai valymo kombainai

ir pan.)                                          47066     40,0

Popierinių pinigų tikrinimo prietaisai            47067     16,6

Šilumos, dujų ir vandens sunaudojimo apskaitos

prietaisai                                        47068     15,4

Skaičiavimo technika

Kompiuteriai:

personaliniai, mikrokompiuteriai, superkom-

piuteriai ir kt. jiems prilyginti; kompiuterių

išoriniai įrenginiai; programinės priemonės,

technologinių procesų valdymo procesoriai         48000     14,3

Kompiuterių tinklai ir jų įranga                  48001    11,1

Analoginiai skaitmeniniai skaičiavimo

kompleksai ir sistemos                            48009     12,5

Konstravimo ir technologinių darbų darbo

vietų automatizuoti kompleksai                    48010    12,0

Kita skaičiavimo technika                         48011    15,4

Kitos mašinos ir įrengimai                        49

Komunalinio ūkio mašinos ir įrengimai             490

Trupintuvai, mechaniniai grėbliai, grotelės,

siurblių sklendės, įv. sklendės ir užkaišos       49000     22,2

Grandymo mechanizmai, smėlio ir kiti grandikliai  49002     16,6

Centrifugos, vakuuminiai filtrai, mikrofiltrai,

juostiniai filtrai presai nuosėdoms nusausinti    49005     15,4

Skalbimo mašinos, karuseliniai skalbimo įtaisai,

džiovinimo būgnai, skalbinių lyginimo presai;

centrifugos, kombinuotosios skalbimo, gręžimo

ir džiovinimo mašinos, drabužių cheminio valymo

ir dažymo mašinos, garų kameros, absorbciniai

įtaisai, dėmių išėmimo staklės                    49008    16,6

Srovinės skalbinių lyginimo linijos               49009    12,5

Džiovinimo bei lyginimo mašinos, vandens minkš-

tinimo įrenginiai, skalbinių keltuvai, įrengimai

skalbimo tirpalams ruošti, automatizuoti sandė-

liai švariems ir nešvariems skalbiniams           49010     12,3

Vežimėliai skalbiniams                            49011    22,2

Chloratoriai (amonizatoriai)                      49012    50,0

Reagentų dozatoriai                               49014     40,0

Baktericidiniai įtaisai                           49015     11,8

Laistymo bei plovimo mašinos ir prikabinamieji

laistymo bei plovimo įrengimai; įvairūs sniego

valytuvai ir sniego valymo įrenginiai; vakuuminės

mašinos; asenizacinės mašinos ir prikabinamos

asenizacinės cisternos, speciali šiukšliavežių

įranga (kėbulai ir mechanizmai)                   49016    12,5

Smėlio barstytuvai, šlavimo bei valymo mašinos,

sniego krautuvai, šaligatvių valymo mašinos su

specialia įranga, dumblo siurbimo mašinos

kanalizacijos šuliniams valyti                    49017    15,4

Konteineriai ir metaliniai buitinių šiukšlių

rinktuvai                                         49019     28,6

Suskystintų dujų balionų laikymo įranga           49021     11,6

Buitinė dujų aparatūra (plytos, vandens šildytu-

vai, dujų degimo įrenginiai šildymo krosnims)     49022     8,0

Buitinės elektrinės viryklės                      49023     11,6

Grindų plovimo mašinos                            49024     12,5

Grindų šveitimo mašinos                           49025     15,4

Universalios mašinos su krūmų pjaustykle;

dirbtinio lietaus įrenginiai; gazoninės

žolės sėklų sėjamosios                            49028     22,2

Sporto įrengimai

Sportiniai kilimai                                49101     8,0

Kontroliniai matavimo prietaisai                  49104    12,5

Sportiniai dviračiai                              49108     40,0

Vartai su tinklais, aptveriamieji tinklai, krep-

šinio skydai, stalo teniso stalai                 49110    13,3

Medicinos-biologiniai įrengimai ir medicininės

kontrolės aparatūra įvairiose sporto šakose       49111     22,2

Specializuoti teatrų įrengimai                    492

Mechaninė scenų įranga, elektrinė reguliavimo

aparatūra su mechaniniu ir elektroniniu valdymu   49200     8,0

Kitos mašinų ir įrengimų rūšys                    493

Muzikos instrumentai:

pianinai, rojaliai, arfos                         49301     5,5

pučiamieji, mušamieji, styginiai ir kt.           49303     10,0

Automobilių transportas                           504

Sunkvežimiai, priekabos ir puspriekabės

Sunkvežimiai, kurių keliamoji galia:

iki 0,5 t                                         50400     20,0

nuo 0,5 t iki 7,5 t                               50401     15,0

daugiau kaip 7,5 t                                50403     10,0

Karjerų automobiliai savivarčiai, kurių

keliamoji galia:

nuo 25 t iki 50 t                                 50406     15,0

nuo 50 t iki 150 t                                50407     10,0

Priekabos ir puspriekabės                         50410    12,5

Lengvieji automobiliai

Ypač žemos klasės automobiliai (variklio darbo

tūris iki 1,2 l)                                  50415     20,0

Kiti lengvieji automobiliai                       50418    12,5

Lengvųjų automobilių priekabos                    50419    12,5

Autobusai

Žemiausios klasės autobusai (ilgis iki 5 m)       50420     15,0

Žemos klasės autobusai (ilgis iki 7,5 m)          50423     15,0

Vidutinės ir aukštos klasės autobusai

(ilgis daugiau kaip 8 m)                          50425    10,0

Specialūs automobiliai (sanitariniai, veterina-

riniai, gaisriniai, avariniai, dirbtuvės,

automobilių parduotuvės ir t.t.):

su sunkvežimio važiuokle                          50426    12,5

su lengvųjų automobilių ir autobusų važiuokle     50427     17,0

Gamybinis transportas

Elektrokarai, vagonetės, pašto bagažo, kelių

vežimėliai ir kt.                                 50505     18,2

Motociklai, motoroleriai, mopedai                 50511    26,0

Dviračiai (išskyrus sportinius)                   50512    28,5

Vežėčios, vežimai, rogės ir kinkiniai             50513     28,5

 

Įrankiai                                          6

 

Gręžimo ir skeliamieji plaktukai, perforatoriai

ir kiti mechaniniai, pneumatiniai ir elektriniai

įrankiai                                          60000     50,0

Dažų purkštukai, pistoletai purkštukai ir

vibratoriai                                       60001     48,0

Kiti įrankiai                                     60002     22,0

Gamybinis bei ūkinis inventorius ir reikmenys

Universalūs metaliniai konteineriai

(įskaitant seifus), žiūrovų salių ir

teatrų baldai                                     70001     10,0

Viešbučių ir kitų organizacijų inventorius

Baldai (išskyrus komplektus)                      70003    10,0

Baldų komplektai, kilimai, veidrodžiai            70004     8,3

Elektros armatūra ir elektriniai prietaisai       70005     10,0

Kiliminiai takai, langų ir durų drapiruotės,

viešbučių patalynė ir staltiesės                  70006    28,5

Įrėminti paveikslai                               70007     2,5

Bronzinės ir marmurinės skulptūros                70008    1,2

Patalynės reikmenys                               70009     16,6

Stoviniai stelažai                                70010     7,0

Perdavimo vežimėliai                              70011     14,0

Brezentas kroviniams apdengti                     70013    25,0

 

Darbiniai gyvuliai                                8

 

Arkliai                                           80000     15,0

 

Daugiamečiai sodiniai                             9

 

Parkų sodiniai

ąžuolai ir spygliuočiai                           90000     2,0

kitos rūšys                                       90001     2,5

Vaisiniai sėkliniai sodiniai

sodiniai su labai augliu poskiepiu                90006    6,6

sodiniai su vidutiniu poskiepiu                   90007    8,0

sodiniai su labai mažu poskiepiu                 90008     10,5

obelys                                            90009     13,0

Kaulavaisių sodiniai

vyšnios                                           90010     10,0

slyvos                                            90011     8,0

trešnės                                           90012     7,0

Uogų sodiniai

serbentai                                         90016     17,0

agrastai                                          90017     15,0

avietės                                           90018     15,0

juodieji šermukšniai                              90019     13,0

                         ____________

 

 

Spausdinti Spausdinti

« Atgal