Ministro įsakymai

Dėl kardiologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų

Dokumento tipas: Įsakymas
Dokumento numeris: 664
Dokumento data: 2000-11-09
Priėmusios įstaigos pavadinimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Galiojimo laikotarpis: Įsigalioja - 2000 12 09
Nuorodos į Word formato dokumentą ir priedus: Word dokumentas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

2000 m. lapkričio 9 d. Nr. 664

Vilnius

 

dėlkardiologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjųreikalavimų

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimoįstatymo (Žin.,1996, Nr. 55-1287; 1997, Nr.61-1441) 24 str. 1 dalimi beisiekdamas racionaliau panaudoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetolėšas, pritarus Privalomojo sveikatos draudimo tarybai (2000 08 07 protokolasNr. 5),

1. T v i r t i n u:

1.1. Kardiologijos antrinio lygio paslaugų teikimospecialiuosius reikalavimus (1 priedas);

1.2. Kardiologijos tretinio lygio paslaugų teikimospecialiuosius reikalavimus (2 priedas).

2. Pavedu teikiant kardiologijos antrinio ir/ar tretiniolygio paslaugas vadovautis sveikatos apsaugos ministro 2000 11 07 įsakymu Nr.606 “Dėl bendrųjų vidaus ligų profilio stacionarinių paslaugų teikimoreikalavimų” patvirtintais atitinkamo lygio bendraisiais paslaugų teikimo iršiais reikalavimais.

3. Įsakymas įsigalioja patvirtinus kardiologijos antrinioir tretinio lygio paslaugų bazines kainas.

4. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu viceministrei R.Vaitkienei.

 

L.e. sveikatos apsaugos ministro pareigas                   Raimundas Alekna

______________

 

 


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 664

1 priedas

 

KARDIOLOGIJOS ANTRINIOLYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

Eil.Nr.

TLK-10

kodas

Ligos

pavadinimas

Papildomos sąlygos

 

Diagnostikos technologijos

Gydymo metodai

Specialistai

Kitos būtinos sąlygos (privalomos tarnybos ir kt.)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

I 20.0,

I 20.1

Nestabili krūtinės angina

Vidutinės rizikos I, II, III B C 1, 2

Pirminės diagnozės nustatymas

Echo KG

Stress Echo KG

VEM

Biocheminiai tyrimai

Holterio monitoravimas (ST tarpas)

Medikamentinis gydymas

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba

Laboratorinė tarnyba

Radiologijos tarnyba

Klinikinės fiziologijos tarnyba

2.

I 21.0

I 21.1

I 21.2

I 21.3

I 21.4

I 21.9

I 22.0

I 22.1

I 22.8

I 22.9

Ūminis pirmas ir pakartotinis

miokardo infarktas (visų lokalizacijų)

 

 

Ūminis, poūmis periodas

 

Holterio monitoravimas (ST tarpas)

Ritmo variabilumas

Stress echo (dobutamino ir dipiridamolio mėginys)

VEM

Kreatinfosfokinazė (endo frakcija)

Troponinas

Biocheminiai tyrimai

Medikamentinis

gydymas

Laikina EŠS

n         

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba

Laboratorinė tarnyba

Radiologijos tarnyba

Klinikinės fiziologijos tarnyba

3.

I 25.6

Beskausmė (nebyli) miokardo išemija

Užtrunkanti >1 mm

ST segmento dislokacija

 

Stress Echo KG (dobutamino ir dipiridamolio mėginys)

Biocheminiai tyrimai

Holterio monitoravimas (ST tarpas)

VEM

Medikamentinis gydymas

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba

Laboratorinė tarnyba

Radiologijos tarnyba

Klinikinės fiziologijos tarnyba

4.

I 26

Plaučių arterijos tromboemboli-

jos be šoko

Pirminės diagnozės nustatymas ir gydymas

Echo KG

D dimerai

Rentgenologinis tyrimas

Koagulograma

Periferinių kraujagyslių dvigubas skenavimas

Medikamentinis gydymas

Kontroliuojama deguonies terapija

 

Reanimacijos ir intensyviosterapijos tarnyba

Laboratorinė tarnyba

Radiologijos tarnyba

Klinikinės fiziologijos tarnyba

5.

I 30

I 31.0

I 31.1

Ūminis perikarditas

Lėtinis sąauginis perikarditas

Lėtinis konstrikcinis

perikarditas

Pirminės diagnozės nustatymas

 

 

Perikardo punkcija

Krūtinės KT

Pilvo KT

Imunologiniai tyrimai

Mikrobiologiniai tyrimai

Echo KG

Holterio monitoravimas

Perikardo punkcija

 

Kardiochirurgas

 

Kardiologijos ir intensyviosios terapijos tarnyba

Radiologijos tarnyba

Laboratorinė tarnyba

Mikrobiologijos laboratorija

6.

I 33

 

Infekcinis

endokarditas

 

Pirminės diagnozės nustatymas ir gydymo parinkimas

Echo KG

Rentgenologiniai tyrimai

Mikrobiologiniai tyrimai

Biocheminiai tyrimai

KT

Holterio monitoravimas

Medikamentinis gydymas

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba

Mikrobiologijos laboratorija

Radiologijos tarnyba

Klinikinės fiziologijos tarnyba

Laboratorinė tarnyba

7.

I 39.0

I 40

I 41

 

I 42.0

O 903

I 42.1

I 42.2

Dviburio vožtuvo ydos

Ūminis miokarditas

Miokarditai segant ligomis, klasifikuojamomis kitur

Diliatacinė kardiomiopatija Kardiomiopatija po gimdymo Hipertrofinė kardiomiopatija

Pirminės diagnozės nustatymas

Echo KG

Holterio monitoravimas

Biocheminiai tyrimai

VEM

Rentgenologinis tyrimas

Imunologinis tyrimas

Medikamentinis gydymas

 

Reanimacijos ir

intensyviosios terapijos tarnyba

Laboratorinė tarnyba

Radiologijos tarnyba

Klinikinės fiziologijos tarnyba

8.

I 47.1

Supraventrikulinės tachikardijos

Kai neefektyvus medikamentinis gydymas arba yra gydymo komplikacijų

Holterio monitoravimas

Echo KG

VEM

Medikamentinis gydymas

 

Reanimacijos ir intensyviosios

terapijos tarnyba

Laboratorinė tarnyba

Radiologijos tarnyba

Klinikinės fiziologijos tarnyba

9.

I 47.2

 

I 49.0

 

Skilvelinė paroksizminė

tachikardija (SPT)

Skilvelių virpėjimas (SV)

Pirminės diagnozės nustatymas

Kartojasi skilvelinė parokeizminė tachikardija

Neseniai buvęs skilvelių virpėjimas

Troponino I nustatymas

Holterio monitoravimas Echo KG

VEM

Medikamentinis gydymas

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba

Laboratorinė tarnyba

Radiologijos tarnyba

Klinikinės fiziologijos tarnyba

10.

I 45.6

Skilvelių preeksitacijos sindromai

Pirminės diagnozės nustatymas

Echo KG

Holterio monitoravimas

VEM

Medikamentinis gydymas

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba

Laboratorinė tarnyba

Radiologijos tarnyba

Klinikinės fiziologijos tarnyba

11.

I 45.5

I 49.5

I 44.1

I 44.2

Kiti, patikslinti, širdies laidumo sutrikimai

Sinusinio mazgo silpnumo sindromas

Atrioventrikulinės blokados

Pirminės diagnozės nustatymas

Echo KG

Holterio monitoravimas

VEM

 

Laikina EŠS

Medikamentinis gydymas

Perstemplinė širdies stimuliacija

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba

Radiologijos tarnyba

Klinikinės fiziologijos tarnyba

12.

I 49.1

I 49.3

Prieširdinės ekstrasistolės

Skilvelinės ekstrasistolės

Komplikuotos ekstrasistolės

Kai atliekamas Holterio monitoravimas

Echo KG

Holterio monitoravimas

VEM

Biocheminiai tyrimai

Medikamentinis gydymas

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba

Laboratorinė tarnyba

Radiologijos tarnyba

Klinikinės fiziologijos tarnyba

13.

I 50

Širdies veiklos nepakankamumas

Rezistentiškos gydymui lėtinės -

III-IV funkcinės

klasės širdies

nepakankamumo formos

Echo KG

Holterio monitoravimas

VEM

Laikina EŠS

Medikamentinis gydymas

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba

Radiologijos tarnyba

Klinikinės fiziologijos tarnyba

14.

I 71.0-

I 71.9

Aortos aneurizma ir/ar

atsisluoksniavimas

Pirminis diagnozės nustatymas

Neplyšusi aneurizma

Progresuojanti daugiau kaip 5 cm

Echo KG

KT

Rentgenologinis tyrimas

 

Medikamentinis gydymas

 

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba

Širdies chirurgijos skyrius

Kraujagyslių chirurgijos skyrius

Radiologijos tarnyba

15.

I 05-

I 08,

I 34-

I 36

Įgytos širdies ydos

Pirminis diagnozės nustatymas

Echo KG

VEM

Holterio monitoravimas

 

 

Reanimacijos ir intensyviosios

terapijos tarnyba

Radiologijos tarnyba

Klinikinės fiziologijos tarnyba

16.

Q 20 -

Q 26

Įgimtos širdies ydos

Pirminis diagnozės nustatymas

Echo KG

VEM

Holterio monitoravimas

 

 

Reanimacijos ir intensyviosios

terapijos tarnyba

Radiologijos tarnyba

Klinikinės fiziologijos tarnyba

               


 

PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 664

2 priedas

KARDIOLOGIJOS TRETINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMOREIKALAVIMAI

 

Eil.Nr.

TLK-10

kodas

Ligos

pavadinimas

Papildomos sąlygos

 

Diagnostikos technologijos

Gydymo metodai

Specialistai

Kitos būtinos sąlygos (privalomos tarnybos ir kt.)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

I 20.0

 

I 20.1

Nestabili krūtinės angina

(didelės rizikos)

Krūtinės angina su nustatytu spazmu

II, III B, C, (+) 3

Jei atliekama PTKA ir/ ar stentai

Koronarografija

Radionuklidiniai tyrimai

(miokardo scintigrafija)

PTKA

Stentai

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba

Radiologijos tarnyba

Anesteziologijos tarnyba

nŠirdies chirurgijos skyrius

2.

I 20.8

 

 

Kitos KA formos: įtampos KA

 

III-IV funkcinė klasė, kai yra užtrukusi > 2 min.

ST segmento dislokacija> 1 mm Holter EKG monitoravimo metu

Koronarografija

Radionuklidinis tyrimas (miokardo scintigrafija)

PTKA

Stentai

 

 

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba

Radiologijos tarnyba

Anesteziologijos tarnyba

Širdies chirurgijos skyrius

3.

I 21

I 22

 

Ūminis miokardo infarktas Pakartotinis miokardo infarktas

Jei atliekama PTKA ar stentai

Radionuklidiniai tyrimai

(miokardo scintigrafija)

Koronarografija

 

 

Radiologijos tarnyba

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba

Anesteziologijos tarnyba

Širdies chirurgijos skyrius

Klinikinės fiziologijos tarnyba

4.

I 23

Ūminio miokardo infarkto komplikacijos

Mechaninės ūminio miokardo infarkto komplikacijos (hemo­perikardas, širdies ruptūra, SPD, papiliarinių raumenų nutrūkimas, chordų nutrūkimas)

Koronarografija

Ventrikulografija

 

 

Reanimacijos ir

nintensyviosios terapijos tarnyba

Radiologijos tarnyba

Širdies chirurgijos skyrius

5.

I 26

Plaučių arterijos

embolija

Submasyvi

Pulmoangiografija

Ileokavagrafija

Perfuzinė ventiliacinė scintigrafija

Spiralinė KT

Embolektomija

Lokali arba sisteminė> 24 val. intraveninė antitrombozinė terapija

Filtro įstatymas į apatinę tuščiąją veną

 

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba

Radiologijos tarnyba

Širdies chirurgijos skyrius

6.

I 30

I 31.0

I 31.1

Ūminis perikarditas

Lėtinis sąauginis perikarditas

Lėtinis konstrikcinis perikarditas

Širdies nepakankamumas

(III-IV funkcinė klasė)

Besivystanti tamponada

MTR

Virusologiniai tyrimai

Perstemplinė echo KG

Perikardo drenažas

Perikardektomija

 

Radiologijos tarnyba

Virusologijos laboratorija

Širdies chirurgijos skyrius

7.

I 40.0

I 41.1

Ūminis miokarditas

Difuzinis, kai yra

širdies nepakankamumas

(III-IV funkcinė klasė)

Gyvybei grėsmingi

ritmo ir laidumo sutrikimai

Tromboembolijos

sindromas

Endomiokardo biopsija

Bioptato elektroninė mikro­sko­pi­ja ar imunohistochecheminis tyrimas

Skenograma su

Galio 67 citratu

Virusologiniai tyrimai

Intrakardinis elektrofiziologinis tyrimas

Skenograma su miozinui specifiškais antikūnais, žymėtais S-metioninu

Ciklosporinas A

Imunomoduliatoriai

Antivirusinis gydymas

Elektrokardiostimuliacija

Izoliuota ultrafiltracija

Infektologas

Alergologas - klinikos imunologas

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba

Radiologijos tarnyba

Laboratorinė tarnyba

Patologijos tarnyba

Klinikinės fiziologijos tarnyba

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

I 42.0

 

I 42.5

 

 

O 90.3

 

 

 

Dilatacinė

kardiomiopatija

Restrikcinė

kardiomiopatija

 

Kardiomiopatija po gimdymo

 

 

 

Širdies nepakanka-

mumas (III-IV funkcinė klasė)

Gyvybei grėsmingi

ritmo ir laidumo sutrikimai

Tromboembolijos

sindromas

 

Stemplinė echo KG

Endomiokardo biopsija

Koronarografija

Intrakardinis elektrofiziologinis tyrimas

Imunologiniai tyrimai

Virusologiniai tyrimai

D-dimerai

Plaučių scintigrafija

Spiralinė KT

 EKS implantavimas

 Radiodažnuminė  abliacija

 Ultrafiltracija

 Priešembolinių filtrų implantavimas

 

Alergologas - klinikos imunologas

Kardiochirur­gas

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba

Radiologijos tarnyba

Klinikinės fiziologijos tarnyba

Virusologijos laboratorija

9.

I 42.1

I 42.2

Hipertrofinė

kardiomiopatija

Gyvybei grėsmingi

ritmo ir laidumo su-

trikimai

Koronarografija

Ventrikulografija

Endomiokardo biopsija

Intrakardinis elektrofiziologinis tyrimas

Alkoholinė septalinė

abliacija

DDKS implantavimas

Kardioverterio imp-

lantavimas

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba

Širdies chirurgijos skyrius

Klinikinės fiziologijos tarnyba

Patologijos tarnyba

Radiologijos tarnyba

10.

I 44.1

I 44.2

I 45.2

I 45.3

I 49.5

AV blokada

IIAV blokada, pilnutinė

Bifascikulinė blokada

 

Trifascikulinė blokada

Sinusinio mazgo silpnumo sindromas

MAS

sindromas

Intervencinis elektrofiziologinis širdies tyrimas

 

Kardiostimuliatoriaus implantavimas

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba

Širdies chirurgijos skyrius

Klinikinės fiziologijos tarnyba

Radiologijos tarnyba

11.

I 45.6

Skilvelinės preekscitacijos

sindromas

Kai yra pavojingų širdies ritmo sutrikimų ir atliekama abliacija

Intervencinis ektrofiziologinis širdies

tyrimas

Radiodažnuminė papildomų širdies pluoštų abliacija ar intrakardinis antiaritminių vaistų parinkimas

 

Klinikinės fiziologijos tarnyba

Anesteziologijos tarnyba

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba

Širdies chirurgijos skyrius

12.

I47.1

Supraventrikulinė tachikardija

Rezistentiškos gydymui formos

Intrakardinis širdies laidžiosios sistemos elektrofiziologinis tyrimas

 

AV mazgo tachikardijos per kateterį destrukcija

Intrakardinė radiodažnuminė abliacija dėl ektopinių židinių

Papildomų laidumo takų intrakardinė perkatete­rinė destrukcija

Kiti intrakardiniai perka­teteriniai gydymo būdai

 

Reanimacijos ir intensyviosios

terapijos tarnyba

Anesteziologijos tarnyba

Klinikinės fiziologijos tarnyba

13.

I 47.2

 

 

 

Skilvelinė paroksizminė

tachikardija (SPT)

 

Rezistentiškos gydymui formos

Intrakardinis EFI (antiaritminių vaistų testavimas)

Endomiokardo biopsija

Bioptato elektroninė mikroskopija

Koronarografija

Dinaminis antiaritminių vaistų koncentracijos tyrimas kraujyje

SPT židinio perkateterinė destrukcija

Kardioverterio (defibriliatoriaus) implantavimas

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba

Klinikinės fiziologijos tarnyba

Laboratorinė tarnyba

Radiologijos tarnyba

14.

I 71

Aortos aneurizma ir

atsisluoksnia-

vimas

Pirminės diagnozės nustatymas

Aortografija

Koronarografija

MRT ar spiralinė KT

Vaistų infuzija >24 val., valdoma arterinės hipertenzijos korekcija

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba

Radiologijos tarnyba

Širdies chirurgijos skyrius

Kraujagyslių chirurgijos skyrius

15.

I 05

I 06.2

I 07

I 08

I 34

I 35

I 36

Q 21-

Q 24

Įgytos širdies ydos:

Reumatinės dviburio vožtuvo ydos

Aortos vožtuvo nesandarumas

Triburio vožtuvo ydos

Daugiavožtuvinės ydos

Nereumatinės dviburio vožtuvo ydos aortos vožtuvo ydos

Triburio vožtuvo ydos

Įgimtos ydos

Reikalingas intervencinis gydymas

Perstemplinė echo KG

Dobutamino stresecho testas

Koronarografija (vyr. - per 40 m.;

mot. - per 50 m.)

Aortografija

Ventrikulografija

Plaučių scintigrafija

Plautinės hipertenzijos invazinis įvertinimas

Balioninė valvuloplastika

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba

Radiologijos tarnyba

Širdies chirurgijos skyrius

16.

 

 

 

C 38.0

 

 

 

Širdies navikai

 

 

Pirminės diagnozės nustatymas

Spiralinė KT

 

 

 

 

 

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba

Radiologijos tarnyba

Širdies chirurgijos skyrius

 

 

 

 

Spausdinti Spausdinti

« Atgal