Ministro įsakymai

Dėl ortopedijos traumatologijos stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų

Dokumento tipas: Įsakymas
Dokumento numeris: 657
Dokumento data: 2000-11-09
Priėmusios įstaigos pavadinimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Galiojimo laikotarpis: Įsigalioja - 2000 12 14
Nuorodos į Word formato dokumentą ir priedus: Word dokumentas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

2000 m. lapkričio 9 d. Nr. 657

Vilnius

 

dėlortopedijos traumatologijos stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų paslaugų teikimoSPECIALIŲJŲ reikalavimų

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimoįstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 1997, Nr.61-1441) 24 str. 1 dalimi beisiekdamas racionaliau panaudoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetolėšas, pritarus Privalomojo sveikatos draudimo tarybai (2000 10 20 protokolasNr.7),

1. T v i r t i n u:

1.1. Ortopedijos traumatologijos stacionarinių antriniolygio vaikų ir suaugusiųjų paslaugų teikimo specialiuosius reikalavimus (1priedas);

1.2. Ortopedijos traumatologijos stacionarinių tretiniolygio vaikų ir suaugusiųjų paslaugų teikimo specialiuosius reikalavimus (2priedas).

2. Pavedu teikiant vaikų ir suaugusiųjų ortopedijostraumatologijos antrinio ir/ar tretinio lygio paslaugas vadovautis sveikatosapsaugos ministro 2000 11 07 įsakymu Nr.603 patvirtintais atitinkamo lygiobendraisiais chirurgijos paslaugų teikimo ir šiais reikalavimais.

3. Nustatau, kad įsakymas įsigalioja patvirtinus vaikų irsuaugusiųjų ortopedijos traumatologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugųbazines kainas.

4. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu viceministrei R.Vaitkienei.

 

L.e. sveikatosapsaugos ministro pareigas            Raimundas Alekna

______________

 

 

PATVIRTINTA

sveikatos apsaugosministro

2000 m.lapkričio 9 d. įsakymu Nr.657

1 priedas

 

ortopedijostraumatologijos stacionarinių antrinio lygio vaikų ir suaugusiųjų paslaugųteikimo specialieji reikalavimai

 

I. ORTOPEDIJATRAUMATOLOGIJA II A

 

Eil. Nr.

TLK 10

kodas

Ligos

 pavadinimas

Papildomos

sąlygos

Diagnostikos

technologijos

Gydymo

 metodai

Specialistai

Kitos būtinos sąlygos (privalomos tarnybos ir kt.)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

M80

Osteoporozė su patologiniu lūžimu

 

Rentgenologinis tyrimas

Konservatyvus gydymas

 

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

2.

 

S12

Stuburo kaklinės dalies lūžimas

Stabilus, nekomplikuotas

Rentgenologinis tyrimas

Konservatyvus gydymas tempimu arba įtvarais

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

3.

S13

Išnirimas, kaklo sąnarių ir raiščių patempimas

Stabilus, nekomplikuotas

Rentgenologinis tyrimas

Konservatyvus gydymas tempimu arba įtvarais

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

4.

S20

S21

Paviršinis krūtinės sužalojimas

Krūtinės ląstos žaizda

Dauginiai sužalojimai ar/ir žaizdos, žymus nukraujavimas arba ryškus skausminis sindromas

 

Konservatyvus ar operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas

Laboratorinė tarnyba

5.

S22

Šonkaulio (-ių), krūtinkaulio, stuburo krūtininės dalies lūžimas

Stabilus, nekomplikuotas

Rentgenologinis tyrimas

Konservatyvus gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

6.

S23

Krūtinės ląstos kaulų išnirimai, raiščių ir raumenų patempimai

Stabilus, nekomplikuotas

Rentgenologinis tyrimas

Konservatyvus gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

7.

S30

 

S31

Paviršinis pilvo, juosmens ir dubens sužalojimas

Pilvo, juosmens ir dubens žaizda

Dauginiai sužalojimai ar žaizdos, žymus nukraujavimas arba skausminis sindromas

 

Konservatyvus ar operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas

Laboratorinė tarnyba

8.

S32

Stuburo juosmeninės dalies ir dubens lūžimas

Stabilus, nekomplikuotas

Rentgenologinis tyrimas

Konservatyvus gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

9.

S33

Stuburo juosmeninės dalies ir dubens kaulų išnirimas, sąnarių ir raiščių patempimas

Stabilus, nekomplikuotas

Rentgenologinis tyrimas

Konservatyvus gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

10.

S40

 

S41

Paviršinis pečių lanko ir žasto sužalojimas

Pečių lanko ir žasto žaizda

Dauginiai sužalojimai ar žaizdos, žymus nukraujavimas arba skausminis sindromas

 

Konservatyvus ar operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas

Laboratorinė tarnyba

11.

S42.1

Mentės lūžimas

Su poslinkiu

Rentgenologinis tyrimas

Konservatyvus gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

12.

S42.2

Žastikaulio proksimalinio galo lūžimas

Su poslinkiu

Rentgenologinis tyrimas

Konservatyvus gydymas (vienmomentinė repozicija arba tempimas)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

13.

S42.3

Žastikaulio kūno lūžimas

Su poslinkiu

Rentgenologinis tyrimas

Konservatyvus gydymas

( vienmomentinė repozicija arba tempimas)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

14.

S42.3

Žastikaulio distalinio galo lūžimas

Su poslinkiu

Rentgenologinis tyrimas

Konservatyvus gydymas

( vienmomentinė repozicija arba tempimas)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanima-tologas, transfuziologas,

radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

15.

S42.7

 

S42.8

S42.9

Dauginiai raktikaulio, mentės ir žastikaulio lūžimai

Kiti pečių lanko ir žasto lūžimai

Pečių lanko ir žasto lūžimai, vieta nepatikslinta

Su poslinkiu

Rentgenologinis tyrimas

Konservatyvus gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

16.

S48

Trauminė peties ir žasto amputacija

 

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas - bigės suformavimas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

17.

S50

S51

Paviršinis dilbio sužalojimas

Dilbio žaizda

Dauginiai sužalojimai ar/ir žaizdos, žymus nukraujavimas arba ryškus skausminis sindromas

 

Konservatyvus ar operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas

Laboratorinė tarnyba

18.

S52.0 -

S52.9

Dilbio kaulų lūžimas

Su poslinkiu, nestabilus

Rentgenologinis tyrimas

Konservatyvus gydymas

( vienmomentinė repozicija, gipso imobilizacija)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

19.

S58

Trauminė dilbio amputacija

 

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas - bigės suformavimas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

20.

S61

Riešo ir plaštakos žaizdos

Dauginiai sužalojimai ar žaizdos, žymus nukraujavimas arba skausminis sindromas

 

Konservatyvus ar operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas

Laboratorinė tarnyba

21.

S62

Riešo ir plaštakos lūžimai

Su poslinkiu, nestabilūs

Rentgenologinis tyrimas

Konservatyvus gydymas

( vienmomentinė repozicija, gipso imobilizacija)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

22.

S68

Trauminė riešo ir plaštakos amputacija

 

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas - bigės suformavimas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

23.

S70

 

S71

Paviršinis klubo ir šlaunies sužalojimas

Klubo ir šlaunies žaizda

Dauginiai sužalojimai ar žaizdos, žymus nukraujavimas arba ryškus skausminis sindromas

 

Konservatyvus ar operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas

Laboratorinė tarnyba

24.

 

S72.0

S72.1

 

S72.2

 

S72.3

 

S72.4

S72.7

 

S72.8

 

S72.9

Šlaunikaulio kaklo lūžimas

Pertrochanterinis lūžimas

 

Subtrochanterinis lūžimas

 

Šlaunikaulio kūno lūžimas

 

Šlaunikaulio distalinio galo lūžimas

Daugiaskeveldrinis ir segmentinis šlaunikaulio lūžimas

Kitų šlaunikaulio dalių lūžimas

 

Nepatikslintas šlaunikaulio lūžimas

Su poslinkiu

Rentgenologinis tyrimas

Konservatyvus gydymas

 

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

25.

S73

Šlaunikaulio išnirimas, klubo sąnario ir jo raiščių patempimas

 

Rentgenologinis tyrimas

Repozicija (uždara arba atvira) arba konservatyvus gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

26.

S77

Traiškytinis klubo ir šlaunies sužalojimas

 

Rentgenologinis tyrimas

Konservatyvus gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

27.

S78

Trauminė šlaunies amputacija

 

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas - bigės suformavimas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

28.

S80

S81

Blauzdos paviršinis sužalojmas

Blauzdos žaizda

Dauginiai sužalojimai ar žaizdos, žymus nukraujavimas arba skausminis sindromas

 

Konservatyvus ar operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas

Laboratorinė tarnyba

29.

 

S82.1

Blauzdikaulio viršutinio galo lūžimas

Su poslinkiu

Rentgenologinis tyrimas

Konservatyvus gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

S82.2

Blauzdikaulio kūno lūžimas

Su poslinkiu

Rentgenologinis tyrimas

Konservatyvus gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

S82.3

Blauzdikaulio distalinio galo lūžimas

Su poslinkiu

Rentgenologinis tyrimas

Konservatyvus gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

S82.4

S82.5

S82.6

S82.7

S82.8

S82.9

Šeivikaulio lūžimas

Vidinės kulkšnies lūžimas

Išorinės kulkšnies lūžimas

Blauzdos keleto vietų lūžimai

Kitų blauzdos vietų lūžimai

Blauzdos lūžimas, vieta nepatikslinta

Su poslinkiu

Rentgenologinis tyrimas

Konservatyvus gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

30.

S83.0

S83.1

S83.2

S83.3

 

S83.4

 

 

S83.5

 

 

S83.6

 

S83.7

Girnelės išnirimas

Blauzdos kaulų išnirimas

Menisko plyšimas (šviežias)

Kelio sąnario sąnarinės kremzlės pakenkimas (šviežias)

Kelio sąnario raiščių ir raumenų patempimas, įskaitant šalutinį (šeivikaulio, blauzdikaulio) raištį

Kelio sąnario raiščių patempimas, įskaitant (priekinį, užpakalinį) kryžminį raištį

Kitų ir nepatikslintų kelio sąnario dalių patempimas

Kelio sąnario keletos struktūrų pažeidimas

 

Rentgenologinis tyrimas

Konservatyvus gydymas (skeletinis tempimas, gipso imobilizacija)

 

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

31.

S88.0-

S88.9

Trauminė blauzdos amputacija

 

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas - bigės formavimas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

32.

S91.0- S91.7

Čiurnos ir pėdos žaizda

Dauginiai sužalojimai ar žaizdos, žymus nukraujavimas arba skausminis sindromas

 

Konservatyvus ar operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas

Laboratorinė tarnyba

33.

S92.0

Kulnikaulio lūžimas

Su poslinkiu

Rentgenologinis tyrimas

Konservatyvus gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

34.

S92.1

Šokikaulio lūžimas

Su poslinkiu

Rentgenologinis tyrimas

Konservatyvus gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

35.

S92.2 -

S92.9

Kitų pėdos kaulų lūžimas

Su poslinkiu

Rentgenologinis tyrimas

Konservatyvus gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

36.

S93.0

Šokikaulio išnirimas

 

Rentgenologinis tyrimas

Konservatyvus gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

37.

S98.0 -

S98.4

Trauminė čiurnos ir pėdos amputacija

 

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas - bigės suformavimas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

38.

T01.0 -

T01.9

Keleto kūno sričių žaizdos

Dauginiai sužalojimai ar žaizdos, žymus nukraujavimas arba skausminis sindromas

 

Konservatyvus ar operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas

Laboratorinė tarnyba

39.

T02.0 -

T02.9

Keleto kūno sričių lūžimai

 

Rentgenologinis tyrimas

Konservatyvus gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

40.

T03.0 - T03.9

Keleto kūno sričių išnirimai, raiščių ir raumenų patempimai

 

Rentgenologinis tyrimas

Konservatyvus gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

41.

T04.0 - T04.9

Keleto kūno sričių traiškytiniai sužalojimai

 

Rentgenologinis tyrimas

Konservatyvus gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

42.

T05.0 -

T05.9

Keleto kūno sričių trauminės amputacijos

 

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas - bigių formavimas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

43.

T06.4 -

T06.8

Kiti keleto kūno sričių sužalojimai, neklasifikuojami kitur

Ilgųjų vamzdinių kaulų ir dubens ar stuburo lūžimas, ar CNS, ar vidaus organų trauma

Rentgenologinis tyrimas

Konservatyvus gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

44.

T20.2

T20.6

Galvos ir kaklo II laipsnio nudegimas

Galvos ir kaklo II laipsnio cheminis nudegimas

 

 

Bendras ir lokalus konservatyvus gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas

Laboratorinė tarnyba

45.

T23.2

 

T23.6

Terminis riešo ir plaštakos II laipsnio nudegimas

Cheminis riešo ir plaštakos II laipsnio nudegimas

 

 

Bendras ir lokalus konservatyvus gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas

Laboratorinė tarnyba

46.

T84.0 -

T84.9

Ortopedinių endoprotezų, implantatų ir transplantatų komplikacijos

Lūžimas, poslinkis, išklibimas, bloga pozicija, žaizdos supūliavimas, osteomielitas, artritas

Rentgenologinis tyrimas

Konservatyvus gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

47.

T87.0 -

T87.6

Prisiuvimo ir amputacijos komplikacijos

Žaizdos supūliavimas, osteomielitas, audinių nekrozė

Rentgenologinis tyrimas

Konservatyvus gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

 

ORTOPEDIJA TRAUMATOLOGIJAII B

 

Eil.

Nr.

TLK 10

kodas

Ligos

 pavadinimas

Papildomos

sąlygos

Diagnostikos

technologijos

Gydymo

 metodai

Specialistai

Kitos būtinos sąlygos (privalomos tarnybos ir kt.)

1

2

3

4

5

6

7

8

 1.   

C40.0 - C40.9

C41.2 - C41.8

Galūnių kaulų ir sąnarinių kremzlių piktybiniai navikai

Kitų ir nepatikslintų lokalizacijų kaulų ir sąnarinių kremzlių piktybiniai navikai

Navikas, suardantis kaulo struktūrą ar pažeidžiantis sąnarinius paviršius

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas - galūnės amputacija, biopsija

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas,

radioterapeutas;

chemoterapeutas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

 2.   

C79.5

Metastaziniai kaulų ir kaulų čiulpų piktybiniai navikai

Navikas, suardantis kaulo struktūrą ar pažeidžiantis sąnarinius paviršius

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas - galūnės amputacija, biopsija

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas,

radioterapeutas;

chemoterapeutas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

 3.   

D16.0 -D16.9

 

 

Kaulų ir sąnarinių kremzlių gerybiniai navikai

Navikas, suardantis kaulo struktūrą ar pažeidžiantis sąnarinius paviršius

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas - galūnės amputacija, biopsija

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

 4.   

M00.0 -M00.9

Pūlinis artritas

 

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas (sąnario drenavimas, artrotomija)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

5.

M20.0 -M20.6

Įgytos rankų ir kojų pirštų deformacijos

Funkcijos nepakankamumas, skausmas ar deformacijos

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas (naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

6.

M22.0

M22.2

M22.3

M22.4

M22.8

M22.9

Pasikartojantis girnelės išnirimas

Girnelės - šlaunies srities ligos

Kiti girnelės pažeidimai

Girnelės chondromaliacija

Kitos girnelės ligos

Girnelės liga, nepatikslinta

Funkcijos nepakankamumas, skausmas

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas (išskyrus kapsulės plastiką)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

7.

M23

M24

Kelio sąnario vidiniai pažeidimai

Kiti specifiniai kelio sąnario pažeidimai

Neefektyvus konservatyvus gydymas, neatstatyta funkcija

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas (išskyrus kryžminių raiščių plastiką, menisko prisiuvimą)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

8.

M25

Kitos sąnarių ligos, neklasifikuojamos kitur

Neefektyvus konservatyvus gydymas, neatstatyta funkcija

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

9.

M61

Raumenų kalkėjimas (kalcinacija) ir kaulėjimas (osifikacija)

Funkcijos sutrikimas

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

10.

M65

Sinovitas ir tenosinovitas

Neefektyvus konservatyvus gydymas, neatstatyta funkcija

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

11.

M66

Spontaninis sinovijos ar sausgyslės plyšimas

Neefektyvus konservatyvus gydymas, neatstatyta funkcija

 

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

12.

M67

Kitos sinovijos ir sausgyslių ligos

Neefektyvus konservatyvus gydymas, neatstatyta funkcija

 

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

13.

M70

Minkštųjų audinių ligos, sukeltos krūvio, perkrovimo ir spaudimo

Neefektyvus konservatyvus gydymas, neatstatyta funkcija

 

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

14.

M71

Kitos bursopatijos

Neefektyvus konservatyvus gydymas, neatstatyta funkcija

 

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

15.

M72

Fibroblastinės ligos

Neefektyvus konservatyvus gydymas, neatstatyta funkcija

 

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

16.

M75

Peties pažeidimai

Neefektyvus konservatyvus gydymas, neatstatyta funkcija

 

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas, išskyrus rotatorių operacijas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

17.

M76

M77

Kojos, išskyrus pėdą, entesopatijos

Kitos entesopatijos

Neefektyvus konservatyvus gydymas, neatstatyta funkcija

 

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

18.

M80

Osteoporozė su patologiniu lūžimu

 

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas (naudojami implantatai)

 

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

19.

 

M85.0

M85.4

M85.5

M85.6

Fibrozinė displazija

Atskira kaulo cista

Aneurizminė kaulo cista

Kita kaulo cista

Kaulo struktūros pažeidimas

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas

 

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

20.

M87

Osteonekrozė

Neefektyvus konservatyvus gydymas, kaulo destrukcija

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

21.

M88

Kaulo Peget’o liga (deformuojantis ostitas)

Kaulo deformacija

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

22.

M91

 

M92

Jaunatvinė (juvenilinė) klubo ir dubens osteochondrozė

Kita jaunatvinė (juvenilinė) osteochondrozė

Neefektyvus konservatyvus gydymas

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

23.

M93

M94

Kitos osteochondropatijos

Kitos kremzlės ligos

Neefektyvus konservatyvus gydymas

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

24.

M95

Kitos skeleto-raumenų sistemos įgytos deformacijos

Neefektyvus konservatyvus gydymas

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas (naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

25.

S42.0

Raktikaulio lūžimas

Su dideliu poslinkiu

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

26.

S43

Pečių lanko raiščių ir raumenų patempimas, pečių lanką sudarančių kaulų išnirimas

Nestabilus

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

27.

S46.1 -S46.9

Raumens ir sausgyslės sužalojimas peties ir žasto lygyje

Švieži ir seni sužalojimai

 

Operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas

Laboratorinė tarnyba

28.

S47

Traiškytinis peties ir žasto sužalojimas

Uždaras arba atviras

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

29.

 

S49

Kiti ir nepatikslinti peties ir žasto sužalojimai

 

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

30.

S53.0 -

S53.3

Dilbio kaulų išnirimas, alkūnės sąnario raiščių ir raumenų patempimas

Nestabilus

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

31.

S56

Dilbio raumens ir sausgyslės sužalojimas

Šviežias ar senas

 

Operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas

Laboratorinė tarnyba

32.

S57

Traiškytinis dilbio sužalojimas

Uždaras arba atviras

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

33.

S59

Kiti ir nepatikslinti dilbio sužalojimai

 

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

34.

S62

Riešo ir plaštakos lūžimai

Su poslinkiu, nestabilūs

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas (naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

35.

S63.0 -

S63.4

Riešo ir plaštakos sąnarių ir raiščių išnirimai bei patempimai

Nestabilus

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

36.

S66

Raumens ir sausgyslės sužalojimas riešo ir plaštakos srityje

Šviežias ar senas

 

Operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas

Laboratorinė tarnyba

37.

S67

Traiškytinis riešo ir plaštakos sužalojimas

Uždaras arba atviras

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

38.

S69

Kiti ir nepatikslinti riešo ir plaštakos sužalojimai

 

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

39.

S77

Traiškytinis klubo ir šlaunies sužalojimas

 

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

40.

S79

Kiti ir nepatikslinti klubo ir šlaunies sužalojimai

 

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

41.

S82.0

Girnelės lūžimas

Su poslinkiu

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas (naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

42.

S83.0

S83.1

S83.2

S83.3

 

S83.4

 

 

S83.5

 

 

S83.6

 

S83.7

Girnelės išnirimas

Blauzdos kaulų išnirimas

Menisko plyšimas (šviežias)

Kelio sąnario sąnarinės kremzlės pakenkimas (šviežias)

Kelio sąnario raiščių ir raumenų patempimas, įskaitant šalutinį (šeivikaulio, blauzdikaulio) raištį

Kelio sąnario raiščių patempimas, įskaitant (priekinį, užpakalinį) kryžminį raištį

Kitų ir nepatikslintų kelio sąnario dalių patempimas

Kelio sąnario keleto struktūrų pažeidimas

 

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas (raiščių ar kapsulės susiuvimas, menisko(-ų) šalinimas, diagnostinė ar gydomoji artroskopija)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

43.

S86.0 -

S86.9

Blauzdos raumenų ir sausgyslių trauma

Raumens ar sausgyslės vientisumo pažeidimas

 

Operacinis gydymas (sausgyslės ar raumens susiuvimas, plastika)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas

Laboratorinė tarnyba

44.

S87.0-

S87.8

Traiškytinė blauzdos trauma

 

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

45.

S92.2 -

S92.9

Kitų pėdos kaulų lūžimas

Su poslinkiu

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas (naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

46.

S93.0

Šokikaulio išnirimas

 

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

47.

S93.1

Kojos piršto(-ų) išnirimas

Nestabilus, įsisenėjęs

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

48.

S93.2

Čiurnos ir pėdos raiščių plyšimas

Nestabilumo reiškiniai

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

49.

S96.0 -

S96.9

Raumens ir sausgyslės trauma čiurnos ir pėdos lygyje

Sausgyslės ar raumens vientisumo pažeidimas

 

Operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas

Laboratorinė tarnyba

50.

S97.0 -

S97.8

Traiškytinė čiurnos ir pėdos trauma

 

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

51.

S99.7 -

S99.9

Kitos ir nepatikslintos čiurnos ir pėdos traumos

 

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

52.

T03.0 - T03.9

Keleto kūno sričių išnirimai, raiščių ir raumenų patempimai

 

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

53.

T04.0 - T04.9

Keleto kūno sričių traiškytiniai sužalojimai

 

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

54.

T31.0 - T31.2

T32.0 -

T32.2

Terminiai nudegimai, klasifikuojami pagal kūno pažeisto paviršiaus plotą

Cheminiai nudegimai, klasifikuojami pagal kūno pažeisto paviršiaus plotą

Mažesni kaip 30% kūno paviršiaus ploto nudegimai, iš kurių gilūs - mažiau kaip pusė

 

Bendras ir lokalus gydymas, įskaitant odos plastiką

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas

Laboratorinė tarnyba

55.

T34.0 -

T34.9

Nušalimas su audinių nekroze

 

 

Bendras ir lokalus gydymas, įskaitant operacinį gydymą (nekrektomija, amputacija)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas

Laboratorinė tarnyba

56.

T87.0 -

T87.6

Prisiuvimo ir amputacijos komplikacijos

Žaizdos supūliavimas, osteomielitas, audinių nekrozė

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas (nekrektomija, incizija)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

57.

T91.1

T91.2

 

T92.1 -

T92.2

T93.1 -

T93.2

Stuburo lūžimų padariniai

Kitų krūtinės ir dubens kaulų lūžimo padariniai

Rankos kaulų lūžimų padariniai

 

Kojos kaulų lūžimų padariniai

 

Rentgenologinis tyrimas

Implantatų pašalinimo operacija

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

 

 

ORTOPEDIJATRAUMATOLOGIJA II C

 

Eil

Nr.

TLK 10

kodas

Ligos

 pavadinimas

Papildomos

sąlygos

Diagnostikos

technologijos

Gydymo

 metodai

Specialistai

Kitos būtinos sąlygos (privalomos tarnybos ir kt.)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

M05

M06

M07

 

M12

Seropozityvus reumatoidinis artritas

Kitas reumatoidinis artritas

Psoriazinės ir enteropatinės artropatijos

Kitos specifinės artropatijos

Funkcijos nepakankamumas, skausmai ar deformacijos

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas (stambiųjų sąnarių endoprotezavimas, sinovektomija, osteotomija, artrodezė)

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas, reumatologas (gali būti sutarties principu)

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

2.

M15

M16

M17

M18

M19

Poliartrozė

Koksartrozė

Gonartrozė

Pirmojo delninio riešo sąnario artrozė

Kita artrozė

Funkcijos nepakankamumas, skausmai ar deformacijos

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas (stambiųjų sąnarių endoprotezavimas, sinovektomija, osteotomija, artrodezė) (naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

3.

 

M84.0

M84.2

M84.3

M84.4

 

M84.8

Nevisiškai suaugęs lūžimas

Užsitęsęs kaulo suaugimas

Įtampos lūžis, neklasifikuojamas kitur

Patologinis lūžimas, neklasifikuojamas kitur

Kiti kaulo vientisumo pažeidimai

Nesėkmingas konservatyvus gydymas

 

Lūžimas su poslinkiu

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas (naudojami implantatai)

 

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

4.

 

 

M86.0

M86.1

M86.2

M86.8

M86.9

Ūminis hematogeninis osteomielitas

Kitas ūminis osteomielitas

Poūmis osteomielitas

Kitas osteomielitas

Osteomielitas, nepatikslintas

Ūminis, poūmis

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas (sekvestrektomija, osteoperforacija, drenavimas)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

5.

 

 

Q65

Įgimta klubo sąnario deformacija

Neefektyvus konservatyvus gydymas

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas (naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

6.

Q66

Įgimtos pėdos deformacijos

Neefektyvus konservatyvus gydymas

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas (naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

7.

Q67

Įgimtos galvos, veido, stuburo ir krūtinės ląstos kaulų ir raumenų deformacijos

Neefektyvus konservatyvus gydymas

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas (naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

8.

 

Q68

Kitos įgimtos kaulų ir raumenų deformacijos

Neefektyvus konservatyvus gydymas

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas (naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

9.

S42.1

Mentės lūžimas

Su poslinkiu

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas (naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

10.

S42.3

Žastikaulio kūno lūžimas

Su poslinkiu

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas (naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

11.

S42.7

 

S42.8

S42.9

Dauginiai raktikaulio, mentės ir žastikaulio lūžimai

Kiti pečių lanko ir žasto lūžimai

Pečių lanko ir žasto lūžimai, vieta nepatikslinta

Su poslinkiu

Rentgenologinis tyrimas

Mažiau kaip 2 segmentų operacinė fiksacija (naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

12.

S52.0 -

S52.9

Dilbio kaulų lūžimas

Su poslinkiu, nestabilus

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas (naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

13.

 

S72.0

 

 

Šlaunikaulio kaklo lūžimas

 

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas - osteosintezė

 (naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

14.

S72.3

 

S72.8

 

S72.9

Šlaunikaulio kūno lūžimas

 

Kitų šlaunikaulio dalių lūžimas

 

Nepatikslintas šlaunikaulio lūžimas

 

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas (osteosinteze plokštele arba intrameduline vinimi be skersinio tvirtinimo)

 

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

15.

S82.2

Blauzdikaulio kūno lūžimas

Su poslinkiu

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas - osteosintezė plokštele su sraigtais

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

16.

S82.4

S82.5

S82.6

S82.7

S82.8

S82.9

Šeivikaulio lūžimas

Vidinės kulkšnies lūžimas

Išorinės kulkšnies lūžimas

Blauzdos keleto vietų lūžimai

Kitų blauzdos vietų lūžimai

Blauzdos lūžimas, vieta nepatikslinta

Su poslinkiu

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas - osteosintezė plokštele su sraigtais, vien sraigtais, išorinės fiksacijos aparatu

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

17.

T02.0 -T02.9

Keleto kūno sričių lūžimai

 

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas (mažiau kaip 2 segmentų fiksacija)

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

18.

T20.3

T20.7

Galvos ir kaklo III laipsnio nudegimas

Galvos ir kaklo III laipsnio cheminis nudegimas

Gilus nudegimas, reikalaujantis operacinio gydymo

 

Bendras ir lokalus gydymas, įskaitant plastines rekonstrukcines operacijas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas

Laboratorinė tarnyba

19.

T23.3

 

T23.7

Terminis riešo ir plaštakos III laipsnio nudegimas

Cheminis riešo ir plaštakos III laipsnio nudegimas

Gilus nudegimas, reikalaujantis operacinio gydymo

 

Bendras ir lokalus gydymas, įskaitant plastines rekonstrukcines operacijas

 

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas

Laboratorinė tarnyba

20.

T31

 

T32

Terminiai nudegimai, klasifikuojami pagal kūno pažeisto paviršiaus plotą

Cheminiai nudegimai, klasifikuojami pagal kūno pažeisto paviršiaus plotą

Ne mažesni kaip 30% kūno paviršiaus ploto nudegimai, iš kurių ne mažiau kaip pusė - gilūs

 

Bendras ir lokalus gydymas, įskaitant odos plastiką

 

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas

Laboratorinė tarnyba

21.

T84.0 -

T84.9

Ortopedinių endoprotezų, implantatų ir transplantatų komplikacijos

Lūžimas, poslinkis, išklibimas, bloga pozicija, žaizdos pūliavimas, osteomielitas, artritas

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas -endoprotezo ar implantato pašalinimas, infekcinio židinio sanavimas

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

_______________

 

PATVIRTINTA

sveikatos apsaugosministro

2000 m.lapkričio 9 d. įsakymu Nr.657

2 priedas

 

ortopedijos traumatologijos stacionarinių tretiniolygio vaikų ir suaugusiųjų paslaugų teikimo specialieji reikalavimai

 

Eil.

Nr.

TLK 10

kodas

Ligos

 pavadinimas

Papildomos

sąlygos

Diagnostikos

technologijos

Gydymo

 metodai

Specialistai

Kitos būtinos sąlygos (privalomos tarnybos ir kt.)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

 

S32.0

Stuburo juosmeninio slankstelio lūžimas

Nestabilus

Rentgenologinis tyrimas

Operacija: vidinė fiksacija

(naudojami implantatai)

 

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

S32.1

Kryžkaulio lūžimas

Nestabilus

Rentgenologinis tyrimas

Vidinė fiksacija (naudojami implantatai)

 

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

S32.4

Gūžduobės lūžimas

Užpakalinio krašto ir atraminio skliauto lūžimai

Rentgenologinis tyrimas

Operacija: vidinė fiksacija

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

S32.7

Dauginiai stuburo juosmeninės dalies ir dubens lūžimai

Nestabilūs

Rentgenologinis tyrimas

Operacija: vidinė fiksacija

(naudojami implantatai)

 

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

S33.2

Klubakaulio ir uodegikaulio išnirimas

Vertikaliai nestabilus klubakaulio išnirimas

Rentgenologinis tyrimas

Operacija: atvira repozicija ir vidinė fiksacija (naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

S33.3

Stuburo juosmeninės dalies ir dubens kitų dalių išnirimas

Nestabilus

Rentgenologinis tyrimas

Operacija: atvira repozicija ir vidinė fiksacija

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

S33.4

Trauminis gaktinės sąvaržos plyšimas

Nestabilus

Rentgenologinis tyrimas

Operacija: atvira repozicija ir vidinė fiksacija

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

2.

S39

Kiti ir nepatikslinti juosmens ir dubens sužalojimai

Nestabilūs dubens žiedo sužalojimai

Rentgenologinis tyrimas

Operacija: atvira repozicija ir vidinė fiksacija (naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

3.

 

 

 

S42.1

Mentės lūžimas

Sąnarinis, su poslinkiu

Rentgenologinis tyrimas

Operacija: vidinė fiksacija

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

S42.2

Žastikaulio proksimalinio galo lūžimas

Sąnarinis, skeveldrinis

Rentgenologinis tyrimas

Peties sąnario endoprotezavimas arba žastikaulio osteosintezė

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

S42.4

Žastikaulio distalinio galo lūžimas

Sąnarinis, su poslinkiu

Rentgenologinis tyrimas

Operacija: atvira repozicija ir vidinė fiksacija

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

S42.7

Dauginiai raktikaulio, mentės ir žastikaulio lūžimai

Daugiau nei vieno segmento kaulų lūžimai

Rentgenologinis tyrimas

2 ir daugiau segmentų operacinė fiksacija

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

4.

S46.0

Peties rotatorių manžetės sužalojimai

Nauji arba seni

Rentgenologinis tyrimas

Operaciija: rotatorių manžetės siūlė ar plastika

(naudojami brangūs siūlai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

5.

S72.0

Šlaunikaulio kaklo lūžimas

Subkapitatinis lūžimas

Rentgenologinis tyrimas

Operacija: klubo sąnario endoprotezavimas

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

6.

 

 

S72.1

Pertrochanterinis lūžimas

Nestabilus, su poslinkiu

Rentgenologinis tyrimas

Operacija : atvira repozicija, vidinė fiksacija

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

S72.2

Subtrochanterinis lūžimas

Nestabilus, su poslinkiu

Rentgenologinis tyrimas

Operacija: atvira repozicija, vidinė fiksacija

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

S72.3

Šlaunikaulio kūno lūžimas

Su poslinkiu

Rentgenologinis tyrimas

Operacija: atvira repozicija, vidinė fiksacija intrameduline vinimi su skersiniu tvirtinimu

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

S72.4

Šlaunikaulio distalinės dalies lūžimas

Su poslinkiu

Rentgenologinis tyrimas

Operacija: atvira repozicija, vidinė fiksacija

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

S72.7

Daugiaskeveldrinis, segmentinis šlaunikaulio lūžimas

Su poslinkiu

Rentgenologinis tyrimas

Operacija: repozicija, fiksacija

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

7.

S82.1

Blauzdikaulio viršutinio galo lūžimas

Su poslinkiu

Rentgenologinis tyrimas

Operacija : repozicija, fiksacija

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

S82.2

Blauzdikaulio kūno lūžimas

Su poslinkiu

Rentgenologinis tyrimas

Operacija: atvira repozicija, vidinė fiksacija intrameduline vinimi su skersiniu tvirtinimu

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

S82.3

Blauzdikaulio distalinio galo lūžimas

Su poslinkiu

Rentgenologinis tyrimas

Operacija : repozicija, fiksacija

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

8.

S83.5

Kelio sąnario kryžminių raiščių patempimas

Bent vieno kryžminio raiščio plyšimas

Rentgenologinis tyrimas

Bent vieno kryžminio raiščio plastika

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

9.

 

S92.0

Kulnikaulio lūžimas

Su poslinkiu

Rentgenologinis tyrimas

Operacija : repozicija, fiksacija

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

S92.1

Šokikaulio lūžimas

 

 

Su poslinkiu

Rentgenologinis tyrimas

Operacija : repozicija, fiksacija

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

10.

S42

S52

S62

S72

S82

S92

Pečių lanko ir žasto lūžimas

Dilbio kaulų lūžimas

Riešo ir plaštakos lūžimai

Šlaunikaulio lūžimas

Blauzdos ir čiurnos lūžimas

Pėdos kaulų lūžimas

Atviras lūžimas

Rentgenologinis tyrimas

Operacija: radikalus pirminis chirurginis žaizdos sutvarkymas ir pirminė stabili lūžgalių osteosintezė

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

11.

T02

 

 

Keleto kūno sričių lūžimai

Ne mažiau kaip 2 segmentų lūžimai

Rentgenologinis tyrimas

Operacija: ne mažiau kaip

2 segmentų operacinė fiksacija

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

12.

T06

T07

Kiti keleto sričių sužalojimai, neklasifikuojami kitur

Ilgųjų vamzdinių kaulų ir dubens ar stuburo lūžimas, CNS, vidaus organų trauma

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas : bent vieno segmento kaulo operacinė fiksacija

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

13.

T84

Ortopedinių endoprotezų, implantatų ir transplantatų komplikacijos

 

 

 

 

 

T84.0

 

T84.1

 

T84.2

 

T84.3

 

T84.4

 

T84.5

 

T84.6

 

T84.7

 

 

T84.8

Sąnario endoprotezo mechaninė komplikacija

Galūnės kaulų vid. fiksacijos įtaiso mechaninė komplikacija

Kitų kaulų vid. fiksacijos įtaiso mechaninė komplikacija

Kitų kaulo įtaisų, implantatų ir transplantatų mechaninė komplikacija

Kitų vidinių ortopedinių įtaisų, implantatų ir transplantatų mechaninė komplikacija

Infekcija ir uždegiminė reakcija dėl sąnario endoprotezo

Infekcija ir uždegiminė reakcija dėl vidinės fiksacijos įtaiso

Infekcija ir uždegiminė reakcija dėl kitų ortopedinių endoprotezų, implantatų ir transplantatų

Kitos ortopedinių endoprotezų, implan­ta­tų ir transplantatų komplikacijos

Lūžimas, poslinkis, išklibimas, bloga pozicija

Lūžimas, poslinkis, išklibimas, bloga pozicija

Lūžimas, poslinkis, išklibimas, bloga pozicija

Lūžimas, poslinkis, išklibimas, bloga pozicija

Lūžimas, poslinkis, išklibimas, bloga pozicija

Bet kurio komponento, su išklibimu ar be jo

Žaizdos pūliavimas, osteomielitas, artritas

Žaizdos pūliavimas, osteomielitas, artritas

 

Odos, sąnario ar kito organo perforacija, protrūzija

Rentgenologinis tyrimas

Pakartotinė operacija:

revizinis endoprotezavimas, reosteosintezė, stabilumo atstatymas arba sukūrimas, infekcijos židinio sanavimas

 (naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

14.

 

 

 

 

T91.1

Stuburo lūžimų padariniai

Bloga pozicija, skausmas

Rentgenologinis tyrimas

Rekonstrukcinė operacija

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

T91.2

Kitų krūtinės ir dubens kaulų lūžimų padariniai

Bloga pozicija, kontraktūra, skausmas

Rentgenologinis tyrimas

Rekonstrukcinė operacija

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

T92

Rankos sužalojimų padariniai

Bloga funkcija, audinių defektas, skausmas

Rentgenologinis tyrimas

Rekonstrukcinė operacija

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

T93

Kojos sužalojimų padariniai

Bloga funkcija, audinių defektas, skausmas

Rentgenologinis tyrimas

Rekonstrukcinė operacija

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

T94

Keleto ir nepatikslintų kūno sričių sužalojimų padariniai

Bloga pozicija, bloga funkcija, kontraktūra, audinių defektas, skausmas

Rentgenologinis tyrimas

Rekonstrukcinė operacija

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

15

 

 

C40

C41

Galūnių kaulų ir sąnarinių kremzlių piktybiniai navikai

Navikas, suardantis kaulo struktūrą ar pažeidžiantis sąnarinius paviršius

Rentgenologinis tyrimas

Galūnę išsauganti rekonstrukcinė operacija, įskaitant endoprotezavimą (naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas,

radioterapeutas;

chemoterapeutas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

C79.5

Metastaziniai kaulų ir kaulų čiulpų piktybiniai navikai

Navikas, suardantis kaulo struktūrą ar pažeidžiantis sąnarinius paviršius

Rentgenologinis tyrimas

Galūnę išsauganti rekonstrukcinė operacija, įskaitant endoprotezavimą

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas,

radioterapeutas;

chemoterapeutas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

D16.0

D16.1

D16.2

D16.6

D16.8

Kaulų ir sąnarinių kremzlių gerybiniai navikai

Navikas, suardantis kaulo struktūrą ar pažeidžiantis sąnarinius paviršius

Rentgenologinis tyrimas

Galūnę išsauganti rekonstrukcinė operacija, įskaitant endoprotezavimą

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

16

M21

Kitos įgytos galūnių deformacijos

Galūnės sutrumpėjimas ar deformacija

Rentgenologinis tyrimas

Galūnės ilginimo ar korekcinė operacija

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

17

M23

M24

Kelio sąnario vidiniai pažeidimai

Kiti specifiniai kelio sąnario pažeidimai

Lėtinis kelio sąnario nestabilumas

Rentgenologinis tyrimas

Operacija: izoliuota arba komp­leksinė kryžminių raiščių plastika, menisko prisiuvimas

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

18

M42

M43

Nugaros osteochondrozė

Kitos deformuojančios dorsopatijos

Skausminė ir neurologinė simptomatika, nepasiduodanti konservatyviam gydymui

Rentgenologinis tyrimas

Operacija: stuburo vidinė prie­kinė ar užpakalinė fiksacija

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

19

M75

Peties pažeidimai

Funkcijos sutrikimas, sąnario kontraktūra

Rentgenologinis tyrimas

Rekonstrukcinės - plastinės operacijos

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

20

M84.1

Nesuaugęs lūžimas (pseudoartrozė)

Atrofinė ar hipertrofinė forma

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas :

kaulinė plastika ir osteosintezė

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

21

M86

Osteomielitas

Lėtinis, recidyvuojantis

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas: radikali židinio sanacija

Su kauline plastika ar be jos

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

22

M96.0

Pseudoartrozė po sujungimo ar artrodezės

Su kaulo defektu ar be jo

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas: kaulinė plastika ir osteosintezė

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

23

M96.6

Kaulo lūžis po ortopedinio implantato, endoprotezavimo ar osteosintezės

To paties segmento parafokalinis lūžimas

Rentgenologinis tyrimas

Operacija: osteosintezė, endoprotezavimas (naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

24

Q65

Įgimta klubo sąnario deformacija

Visi recidyvai

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas: šlaunikaulio ir gūžduobės kompleksinė rekonstrukcija

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

Q66

Įgimtos pėdos deformacijos

Užleisti atvejai, recidyvai

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas: kompleksinė pėdos kaulinė-sausgyslinė korekcija

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

Q67.5

Įgimta stuburo deformacija

Visos progresuojančios skoliozės

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas: priekinė ar užpakalinė stuburo fiksacija

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

Q77

Osteochondrodisplazija su ilgųjų kaulų ir stuburo augimo defektais

Galūnių ar stuburo kaulų sutrumpėjimas ar defektai

Rentgenologinis tyrimas

Operacinis gydymas: galūnių ilginimas, defektų korekcija

(naudojami implantatai)

Ortopedas traumatologas, anesteziologas reanimatologas, transfuziologas, radiologas

Laboratorinė tarnyba, radiologijos tarnyba

 

 

Spausdinti Spausdinti

« Atgal