Ministro įsakymai

Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros mokamų paslaugų kainų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dokumento tipas: Įsakymas
Dokumento numeris: V-567
Dokumento data: 2007-07-10
Priėmusios įstaigos pavadinimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Galiojimo laikotarpis: Įsigalioja - 2007-07-15
Nuorodos į Word formato dokumentą ir priedus: Word dokumentas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOSRESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮS A K Y M A S

 

DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOSPRIEŽIŪROS MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2007 m.liepos 10 d. Nr. V-567 

Vilnius

 

 

SVEIKATOSAPSAUGOS MINISTRAS                   RIMVYDAS TURČINSKAS 

 

______________

PATVIRTINTA

LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro

2007 m.liepos 10 d. įsakymu Nr. V-567

 

VISUOMENĖSSVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

 

II.PASLAUGOS TECHNOLOGINIO APRAŠO IR PASLAUGOS SUTEIKIMO IŠLAIDŲ SUVESTINĖSPILDYMO TVARKA

 

 

 

 

III.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

______________

 

Spausdinti Spausdinti

« Atgal