Ministro įsakymai

Dėl Sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų medikamentų, aprangos ir patalynės finansinių normatyvų patvirtinimo

Dokumento tipas: Įsakymas
Dokumento numeris: V-862
Dokumento data: 2007-10-23
Priėmusios įstaigos pavadinimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Galiojimo laikotarpis: Įsigalioja - 2007-10-31
Nuorodos į Word formato dokumentą ir priedus: Word dokumentas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOSRESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮS A K Y M A S

 

DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS BIUDŽETINIŲĮSTAIGŲ MEDIKAMENTŲ, APRANGOS IR PATALYNĖS FINANSINIŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m.spalio 23 d. Nr. V-862

Vilnius

 

 

SVEIKATOSAPSAUGOS MINISTRAS                            RIMVYDAS TURČINSKAS

 

_____________

PATVIRTINTA

LietuvosRespublikos  sveikatos apsaugos ministro  2007 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. V-862

SVEIKATOSPRIEŽIŪROS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ MEDIKAMENTŲ,

APRANGOSIR PATALYNĖS FINANSINIAI NORMATYVAI

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

II.VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ MEDIKAMENTŲ NORMATYVAI

 III.APRANGOS IR PATALYNĖS NORMATYVAI

______________

 

Spausdinti Spausdinti

« Atgal